A A+ A++

Lesław Płonka

Lesław Płonka

 adiunkt, dr inż.

Adres:

Katedra Biotechnologii Środowiskowej
Wydział Inżynierii Środowiska I Energetyki
Politechnika Śląska

ul. Akademicka 2, pok. 714 C
44-100 Gliwice

tel.: + 48 32 237 26 94
email:
Leslaw.Plonka@polsl.pl
Leslaw.Plonka@kbs.ise.polsl.pl

Publikacje:

Dane bibliograficzne od roku 2017

1.
IDT: 0000139787.
Rok: 2021
Autorzy: Płonka Lesław.
Tytuł oryginału: Wpływ zniekształceń sygnałów wejściowych na proces treningu sztucznej sieci neuronowej pełniącej rolę wirtualnego czujnika stężenia azotu azotanowego (V) w reaktorze osadu czynnego
Tytuł całości: Współczesne problemy ochrony środowiska i energetyki 2020. Praca zbiorowa. Pod red. Magdaleny Bogackiej i Krzysztofa Pikonia
Adres wydawniczy: Gliwice : Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów. Politechnika Śląska, 2021
Opis fizyczny: s. 353-360, bibliogr. 8 poz.
p-ISBN: 978-83-950087-8-8

2.
IDT: 0000138885.
Rok: 2020
Autorzy: Płonka Lesław.
Tytuł oryginału: Artificial neural network as a virtual sensor of nitrate nitrogen (V) concentration in an activated sludge reactor
Czasopismo: Civ. Environ. Eng. Rep.
Szczegóły:  2020 nr 30 (4) s. 188-200, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 2080-5187 e-ISSN: 2450-8594
DOI: 10.2478/ceer-2020-0059

3.
IDT: 0000134742.
Rok: 2020
Autorzy: Płonka Lesław.
Tytuł oryginału: Wykorzystanie technik sztucznej inteligencji w obliczeniach obciążenia oczyszczalni ścieków komunalnych
Tytuł całości: Współczesne problemy ochrony środowiska i energetyki 2019. Praca zbiorowa. Pod red. Krzysztofa Pikonia i Magdaleny Bogackiej
Adres wydawniczy: Gliwice : Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, 2020
Opis fizyczny: s. 115-121, bibliogr. 7 poz.
p-ISBN: 978-83-950087-7-1

4.
IDT: 0000112472.
Rok: 2016
Autorzy: Ziembińska-Buczyńska Aleksandra, Cema Grzegorz, Meresta Anna, Płonka Lesław.
Tytuł oryginału: Influence of the duration of feed-ing phase on the genotypic structure of bacterial communities in two sequencing batch reactors treating reject water by partial nitritation and anammox
Czasopismo: Environ. Prot. Eng.
Szczegóły:  2016 vol. 42 nr 4 s. 49-63, bibliogr. 23 poz.
p-ISSN: 0324-8828

5.
IDT: 0000116211.
Rok: 2016
Autorzy: Ziembińska-Buczyńska Aleksandra, Cema Grzegorz, Meresta Anna, Płonka Lesław.
Tytuł oryginału: Influence of the duration of feeding phase on the genotypic structure of bacterial communities in two sequencing batch reactors treating reject water by partial Nitritation and Anammox
Czasopismo: Environ. Prot. Eng.
Szczegóły:  2016 vol. 42 nr 4 s. 49-63, bibliogr. 23 poz.
p-ISSN: 0324-8828
DOI: 10.5277/epe160404

6.
IDT: 0000113547.
Rok: 2016
Autorzy: Cema Grzegorz, Surmacz-Górska Joanna, Gutwiński Piotr, Ziembińska-Buczyńska Aleksandra, Płonka Lesław, Tomaszewski Mariusz.
Tytuł oryginału: Wykorzystanie procesu częściowej nitryfi kacji Anammox w oczyszczaniu ścieków - doświadczenia w Politechnice Śląskiej
Czasopismo: Gaz Woda
Szczegóły:  2016 t. 90 nr 12 s. 472-475, bibliogr. 19 poz.
p-ISSN: 0016-5352 e-ISSN: 2449-9404
DOI: 10.15199/17.2016.12.7

7.
IDT: 0000097655.
Rok: 2014
Autorzy: Kuśmider M., Ziembińska-Buczyńska Aleksandra, Płonka Lesław, Cema Grzegorz.
Tytuł oryginału: Badanie zmienności bakterii osadu czynnego w reaktorach SBR metodą PCR-DGGE
Tytuł całości: Podstawy biotechnologii środowiskowej - trendy, badania, implementacje. Praca zbiorowa. T. 6. Pod red. Grzegorza Cemy
Adres wydawniczy: Gliwice : Katedra Biotechnologii Środowiskowej. Politechnika Śląska, 2014
Opis fizyczny: s. 107-116, bibliogr. 13 poz.
p-ISBN: 978-83-916768-6-8

8.
IDT: 0000096666.
Rok: 2014
Autorzy: Ziembińska-Buczyńska Aleksandra, Cema Grzegorz, Szpindor M., Meresta Anna, Płonka Lesław.
Tytuł oryginału: PCR-DGGE based biodiveristy, changeability and genetic similarity analysis of bacterial community in sequencing batch reactors dealing with reject water
Czasopismo: Eng. Trans.
Szczegóły:  2014 vol. 62 iss. 2 s. 95-107, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 0867-888X

9.
IDT: 0000085122.
Rok: 2013
Autorzy: Ziembińska Aleksandra, Szpindor M., Meresta Anna, Płonka Lesław, Cema Grzegorz.
Tytuł oryginału: Anammox bacteria changeability in sequencing batch reactor during reject wastewater treatment
Tytuł całości: Hydromicro 2013. Mikroorganizmy - człowiek - środowisko. VII Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna, Wrocław, 6-8 lutego 2013. Zakład Biologii Sanitarnej i Ekotechniki. Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska. Politechnika Wrocławska
Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2013
Opis fizyczny: s. 57

10.
IDT: 0000073896.
Rok: 2012
Autorzy: Kaźmierczak Z., Płonka Lesław.
Tytuł oryginału: Przykład ustalenia składu ścieków dopływających do oczyszczalni jako pierwszego kroku kalibracji modelu oczyszczalni
Czasopismo: Forum Eksploat.
Szczegóły:  2012 nr 5 s. 57-61, 65, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 1640-8624

11.
IDT: 0000068123.
Rok: 2011
Autorzy: Kaźmierczak Z., Płonka Lesław.
Tytuł oryginału: Wykorzystanie modelu osadu czynnego ASM2d do ustalenia przyczyn przekraczania wartości dopuszczalnych azotu całkowitego w odpływie z oczyszczalni
Czasopismo: Forum Eksploat.
Szczegóły:  2011 nr 5 s. 36-41
p-ISSN: 1640-8624

12.
IDT: 0000084661.
Rok: 2010
Autorzy: Płonka Lesław, Miksch Korneliusz.
Tytuł oryginału: ANN-based short-term wastewater flow prediction for better WWTP control
Czasopismo: Chem. Chem. Technol.
Szczegóły:  2010 vol. 4 nr 2 s. 159-162, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1996-7098

13.
IDT: 0000055399.
Rok: 2010
Autorzy: Sochacki Adam, Płonka Lesław, Miksch Korneliusz.
Tytuł oryginału: Zastosowanie modeli matematycznych w symulacji procesów oszczyszczania ścieków metodą osadu czynnego
Czasopismo: Forum Eksploat.
Szczegóły:  2010 nr 1 s. 50-56, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1640-8624

14.
IDT: 0000054491.
Rok: 2009
Autorzy: Felis Ewa, Marciocha Dorota, Miksch Korneliusz, Płonka Lesław, Raszka Anna, Wiechetek Anna.
Tytuł oryginału: Biochemia. Ćwiczenia laboratoryjne. Praca zbiorowa. Pod red. Korneliusza Mikscha
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009
Opis fizyczny: 115 s., bibliogr. 9 poz.

15.
IDT: 0000058998.
Rok: 2009
Autorzy: Sochacki Adam, Płonka Lesław, Miksch Korneliusz.
Tytuł oryginału: Kilka refleksji o wykorzystaniu modeli matematycznych w symulacji procesów oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego
Tytuł całości: Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej. T. 1. Pod red. J. Ozonka, M. Pawłowskiej
Adres wydawniczy: Lublin : Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska, 2009
Opis fizyczny: s. 289-298, bibliogr. 33 poz.
Seria: (Monografie. Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska, nr 58)

16.
IDT: 0000057417.
Rok: 2009
Autorzy: Kazmierczak Z., Płonka Lesław, Sochacki Adam, Surmacz-Górska Joanna.
Tytuł oryginału: Use of hydrolyzed primary sludge as carbon source for denitrification
Tytuł całości: Research and application of new technologies in wastewater treatment and municipal solid waste disposal in Ukraine, Sweden and Poland of a Polish-Swedish-Ukrainian Seminar, Stockholm, Sweden, September 23-25, 2009
Adres wydawniczy: [B. m.] : [b.w.], 2009
Opis fizyczny: s. 1-7, bibliogr.

17.
IDT: 0000041372.
Rok: 2007
Autorzy: Płonka Lesław, Miksch Korneliusz.
Tytuł oryginału: Short-term wastewater flow prediction by means of artificial neural network for better WWTP control
Tytuł całości: 10th IWA Specialised Conference on Design, Operation and Economics of Large Wastewater Treatment Plants, Vienna, Austria, September 9-13, 2007
Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2007
Opis fizyczny: s. 149-152

18.
IDT: 0000012873.
Rok: 2001
Autorzy: Płonka Lesław.
Tytuł oryginału: Współpraca osadnika wtórnego z reaktorem biologicznym w warunkach zmiennych obciążeń oczyszczalni ścieków
Opis fizyczny: 136 s., bibliogr. 45 poz.

19.
IDT: 0000000979.
Rok: 2001
Autorzy: Płonka Lesław, Miksch Korneliusz.
Tytuł oryginału: Analiza pracy osadników wtórnych pod kątem optymalizacji systemu sterowania oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych
Tytuł całości: Biotechnologia środowiskowa. VII Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Wisła-Jarzębata, 4-7 grudnia 2001 r.
Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], [2001]
Opis fizyczny: s. 39-51, bibliogr. 8 poz.

20.
IDT: 0000019098.
Rok: 1997
Tytuł oryginału: Environmental biotechnology. The fourth symposium, [Kraków, 4-5th October 1996]. Ed. Lesław Płonka
Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 1997

21.
IDT: 0000028041.
Rok: 1997
Autorzy: Płonka Lesław, Sikora Jan.
Tytuł oryginału: Symulacja pracy oczyszczalni ścieków z osadem czynnym - przykłady oprogramowania
Tytuł całości: Biotechnologia środowiskowa. V Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń-Jaszowiec, 10-12 grudnia 1997 r.. Cz. 2. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej
Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 1997
Opis fizyczny: s. 57-65, bibliogr. 8 poz.

22.
IDT: 0000034934.
Rok: 1996
Autorzy: Czerska Bernadetta, Miksch Korneliusz, Pelczar Jacek, Płonka Lesław, Surmacz-Górska Joanna.
Tytuł oryginału: Biologiczna defosfatacja ścieków metodą osadu czynnego w systemie naprzemiennego napowietrzania
Czasopismo: Gaz Woda
Szczegóły:  1996 t. 70 nr 6 s. 230-234, bibliogr. 21 poz.
p-ISSN: 0016-5352

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie