A A+ A++

Automatyka i Robotyka – Automatyka i Eksploatacja Inteligentnych Budynków

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki wraz z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Energetyki przy wsparciu Projektu POWER 3.5/II  „Politechnika Śląska nowoczesnym europejskim uniwersytetem technicznym” współfinansowanego przez Unię Europejską, uruchamia na kierunku Automatyka i Robotyka innowacyjną, interdyscyplinarną specjalność Automatyka i Eksploatacja Inteligentnych Budynków.

Przed Studentami, którzy wybiorą tę specjalność, unikatowa szansa na zdobycie wiedzy i cennych umiejętności w zakresie jednego z najciekawszych i perspektywicznych zawodów przyszłości: automatyka budynkowego. W ofercie zajęć zostaną kompleksowo przedstawione zagadnienia eksploatacji, diagnostyki i automatyki energooszczędnych systemów technicznego wyposażenia budynków. Studenci zdobędą szczegółową wiedzę między innymi z zakresu  programowania systemów automatyki oraz systemów i podsystemów nadzoru – BMS, certyfikacji budynków, gospodarki energetycznej budynków i odnawialnych źródeł energii, środowiska wewnętrznego budynków. Dla praktycznego wsparcia wiedzy specjalistycznej Studentów – powstaje  nowoczesne laboratorium w hali technologicznej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Specjalność będzie obejmowała dwie specjalizacje, jedna zorientowana na zagadnienia związane z automatyką i sterowaniem systemów w budynkach, a druga na eksploatację inteligentnych budynków. Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem innowacyjnych metod kształcenia, np. PBL, PLTL – „uczenie się poprzez współpracę w grupach”, wiedza ukryta w zadaniu. Przewidywane są zajęcia przy współudziale przedstawicieli przemysłu oraz wykładowców z zagranicy.

Studencie – nabór na specjalność już trwa, inteligentnie zaplanuj i zbuduj z nami swoją przyszłość!

 

 

Wymagania stawiane na stanowisko pracy automatyk budynkowy to:

 • Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie automatyki (regulacja, techniki sterowania).
 • Dobra znajomość systemów z zakresu: ogrzewania, wentylacji-klimatyzacji (HVAC).
 • Doświadczenie i znajomość z zakresu monitoringu zużycia mediów (energia elektryczna, ciepło, chłód).
 • Znajomość tematyki efektywności energetycznej.

 

Ponadto, istotne są umiejętności:

 • obsługi systemów BMS (warstwa systemu nadrzędnego, sieci komunikacyjne),
 • obsługi systemów HVAC,
 • obsługi automatyki urządzeń HVAC (warstwa sterowania).
 • czytania, wykonywania dokumentacji technicznej (elektrycznej, automatyki)

 

W obszar odpowiedzialności automatyka budynkowego wchodzi:

 • Praca przy eksploatacji i utrzymaniu ruchu systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja) w budynkach.
 • Identyfikacja stanu technicznego instalacji i nadzór nad planowanymi pracami remontowymi.
 • Bieżące usuwanie usterek, identyfikacja i nadzór nad usuwaniem awarii.
 • Wykonywanie przeglądów urządzeń HVAC oraz automatyki budynkowej.
 • Współpraca z firmami serwisowymi.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie