A A+ A++

dr inż. Piotr Lubina

Adiunkt naukowo-dydaktyczny. W swoich badaniach naukowych dr Lubina skupia się na bilansach energetycznych budynków (zwłaszcza wpływu wewnętrznych zysków ciepła na bilans cieplny obiektów), budownictwie energooszczędnym i pasywnym oraz systemach ogrzewania budynków sakralnych.

Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska (specjalność Urządzenia Cieplne, Zdrowotne i Ochrony Powietrza,1995), stopień doktora uzyskał w 2004 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Śląskiej pisząc pracę pod kierunkiem prof. dr hab. Mariana Nantki. W roku 1999 uzyskał stypendium rządu regionu Walonia (Belgia) i odbył kilkumiesięczny staż naukowy w Laboratoire de Thermodynamique na Uniwersytecie w  Liège (marzec- październik 2000 r.), gdzie brał udział w badaniach zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej – m.in. siedziby KE w Brukseli – „Etude générale accompagnée de mesure in-situ, relative à la caractérisation de la consommation d’énergie dans les bâtiments tertiaires”.  Po powrocie z Belgii, w latach 2003-2005 członek tzw. Centrum Doskonałości ENER-INDOOR pt. Efektywne energetycznie techniki i systemy w inżynierii środowiska wewnętrznego finansowanego przez Unię Europejską. Brał udział także w kilku projektach badawczych m.in. PBS-2/RIE1/2010: „Rozwój diagnostyki cieplnej budynków” w ramach strategicznego projektu badawczego „Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków”, finansowanego przez NCBiR, jak również udział w dwóch innych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prywatnie lubi psy i podróże z plecakiem po świecie.

dr inż. Piotr Lubina

+48 32 237 28 30

Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania
Ul. Konarskiego 18, 232
44-100 Gliwice

Wybrane artykuły naukowe:

Hygrothermal risk in museum buildings located in moderate climate

Ferdyn-Grygierek J., Kaczmarczyk J., Blaszczok M., Lubina P., Koper P., Bulińska A.,

Energies 13 (2), 2020, 344, doi: https://doi.org/10.3390/en13020344

Utilization of multiple short heat consumption measurement method for diagnostics of heat source of existing building

Foit H., Lubina P., Tąta D.

ACEE Architecture Civil Engineering Environment 11 (1),  2018, pp. 117-131, doi: https://doi.org/10.21307/ACEE-2018-012

Utilization of multiple short heat consumption measurement method for diagnostics of heat source of existing building Pt. 2: Practical use of the method

Foit H., Lubina P., Tąta D.

ACEE Architecture Civil Engineering Environment  11(2), 2018, pp. 99-106. doi: https://doi.org/10.21307/ACEE-2018-027

Ogrzewanie budynków sakralnych.

Foit H., Pietrzyk A., Lubina P., Lipsa B., Trzeciakiewicz Z., Kaczmarczyk J., Foit M.

Gliwice, 2017

Poradnik Diagnostyki Cieplnej Budynków – Tom 2 (red. H. Foit) oraz Tom 5 (red. Z. Popiołek)

Autor i współautor rozdziałów w serii

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Gliwice 2013

Prowadzone przedmioty:

  • Fizyka Budowli (wykład + projekt)
  • Budownictwo Energooszczędnie i Pasywne (wykład + projekt)
  • Ogrzewnictwo (projekt)
  • Systemy Ogrzewania Budynków (wykład + projekt)
  • Diagnostyka cieplna budynków (wykład + laboratorium)

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie