A A+ A++

dr inż. Piotr Ciuman

W 2013 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera, a w 2017 roku tytuł doktora nauk technicznych. Praca doktorska pt. „Modelowanie rozdziału powietrza wentylacyjnego w hali krytej pływalni”, wykonana pod kierunkiem dr hab. inż. Barbary Lipskiej, obejmowała przeprowadzenie w rzeczywistej hali pływalni badań eksperymentalnych parametrów cieplno-wilgotnościowych i przepływowych dla oceny poprawności działania układu wentylacji. Zakres pracy obejmował także badania numeryczne CFD przeprowadzone w programie ANSYS CFX, które miały na celu wybranie optymalnego modelu emisji wilgoci z lustra niecki basenowej oraz sposobu poprawy warunków cieplno-wilgotnościowych ze względu na przebywających ludzi i utrzymanie dobrego stanu technicznego hali. Zostały również wykonane analizy energetyczne w programie IDA ICE służące określeniu możliwości ograniczenia zużycia energii na cele wentylacji hali basenowej.

Po uzyskaniu stopnia doktora był zatrudniony przez pół roku na stanowisku asystenta naukowego w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania. W 2018 roku odbył dwumiesięczny zagraniczny staż w VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Indoor Environmental Engineering and Building Services. W trakcie stażu zajmował się opracowaniem analiz energetycznych budynku pasywnego oraz prowadził wykłady w j. angielskim z przedmiotu „Basics of heating systems in buildings” dla studentów zagranicznych.

Od października 2019 roku jest zatrudniony na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania.

Zainteresowania badawcze:

 • ocena energetyczna z wykorzystaniem programów komputerowych systemów ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji w budynkach nowych i poddawanych głębokiej, niestandardowej termomodernizacji,
 • wykorzystanie OŻE w systemach HVAC,
 • wykonywanie audytów energetycznych i remontowych w budownictwie,
 • rozwijanie możliwości zastosowania symulacji CFD w wentylacji i ogrzewnictwie.
dr inż. Piotr Ciuman

+48 32 237 14 15

Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania
Ul. Konarskiego 20, 13
44-100 Gliwice

Wybrane artykuły naukowe:

Experimental validation of the numerical model of air, heat and moisture flow in an indoor swimming pool

Ciuman P. i Lipska B.

Building and Environment 145 (2018) pp. 1-13. doi: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.09.009

Experimental assessment of thermal, humidity and flow conditions in the indoor swimming pool

Ciuman P.

Instal 4 (2020) pp. 32-38. doi: https://dx.doi.org/10.36119/15.2020.4.6

Application of infrared thermography measurements in thermal diagnostics of the swimming pool 

Ciuman P.

Instal 5 (2020) pp. 22-29. doi: https://dx.doi.org/10.36119/15.2020.5.4

Wpływ strumienia objętości powietrza na zużycie energii na potrzeby wentylacji hali basenowej

Ciuman P., Lipska B., Piękoś K., Trzeciakiewicz Z.

Instalacje basenowe (2017) s. 255-273, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

The improvement of numerical modelling of airflow in ventilated room

Ciuman P. i Lipska B.

Architecture Civil Engineering Environment 7 (2014) pp. 77-83

Prowadzone przedmioty:

 • Podstawy ogrzewnictwa i wentylacji
 • Alternatywne źródła energii (Alternative energy sources)
 • Instalacje wewnętrzne (Building services)
 • Audyting energetyczny w budownictwie
 • Termomodernizacja w budownictwie
 • Energooszczędna eksploatacja budynków
 • Techniki informatyczne w ogrzewnictwie i klimatyzacji

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie