A A+ A++

dr inż. Monika Blaszczok

Zajmuje się tematyką środowiska wewnętrznego, wentylacji, a w ostatnich latach problemami bezpieczeństwa pracy oraz ergonomii. Od 2018 pełni rolę Pełnomocnika Dziekana ds. Osób Niepełnosprawnych.

Dr Monika Blaszczok uzyskała stopień doktora oraz tytuł magistra inżyniera w dyscyplinie inżynierii środowiska na Politechnice Śląskiej w 2006 oraz 1999. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z zakresie Audytingu energetycznego, Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Przygotowania pedagogicznego. Aktywnie uczestniczyła w powstawaniu kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa, z którym jest silnie związana jako prowadząca wiele przedmiotów oraz opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego „Biuro niepoHamowanej Potrzeby Informowania o Bezpieczeństwie”. W 2018 roku wydała podręcznik „Ergonomia bezpiecznej i higienicznej pracy”.

Uczestniczyła w wielu projektach badawczych realizowanych w Katedrze m.in. w projekcie badawczym pt. „Prognozowanie i optymalizacja mikroklimatu w pomieszczeniach muzealnych w warunkach zmiennych obciążeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz strategicznym projekcie badawczym pt. ”Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków”.

W ostatnich latach pogłębia swoją wiedzę i poszerza kompetencje w zakresie BHP oraz pedagogiki uczestnicząc w szkoleniach i kursach m.in.: 

 • Szkolenie umożliwiającego prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wrzesień 2014
 • Szkolenie na temat „Przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”, grudzień 2017
 • Kurs „Innowacyjna Dydaktyka Nauczyciela Akademickiego Politechniki Śląskiej”, kwiecień – czerwiec 2018
 • Szkolenie oraz uzyskanie tytułu: ”Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Pn-N-18001:2004, ISO 45001:20148”, lipiec 2019
 • Kurs pedagogiczny – uzyskanie uprawnień pedagogicznych do prowadzenia szkoleń w zakresie BHP, wrzesień 2019
 • Cykl szkoleń podnoszących kompetencje informatyczne oraz dydaktyczne, październik 2019 – luty 2020
 • Szkolenie „Komunikacja” – czerwiec 2020

Chcąc pogłębiać swoją wiedzę praktyczną w zakresie BHP odbyła staże przemysłowe w Inspektoracie BHP Politechniki Śląskiej oraz Służbie BHP firmy FAMUR S.A.

dr inż. Monika Blaszczok

+48 32 237 25 97

Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania
Ul. Konarskiego 18, 234
44-100 Gliwice

Wybrane artykuły naukowe:

On-site thermal diagnostics of cooling sources for air conditioning systems in office buildings

Hurnik M., Blaszczok M., Król M.

ACEE Architecture Civil Engineering Environment nr 2/2017 Vol. 10 pp. 157-163. doi: https://doi.org/10.21307/acee-2017-029

On-site diagnostics of the mechanical ventilation in office buildings

Blaszczok M., Król M., Hurnik M.

ACEE Architecture Civil Engineering Environment nr 2/2017 Vol. 10 pp. 145-156

Thermal improvement in residential buildings in view of the indoor air quality – case study for Polish dwelling

Blaszczok M., Baranowski A.

ACEE Architecture Civil Engineering Environment nr 3/2018 Vol. 11 pp. 121-130. doi: https://doi.org/10.21307/ACEE-2018-044

Thermal diagnostics of natural ventilation in buildings: an integrated approach

Ferdyn-Grygierek J., Baranowski A., Blaszczok M., Kaczmarczyk J.

Energies 2019 vol. 12  iss. 23, art. no. 4556, pp. 1-22. doi: https://doi.org/10.3390/en12234556

Hygrothermal risk in museum buildings located in moderate climate.

Ferdyn-Grygierek J.,  Kaczmarczyk J., Blaszczok M., Lubina P., Koper P., Bulińska A.

Energies 2020 vol. 13 iss. 2, art. no. 344 pp. 1-20. doi: https://doi.org/10.3390/en13020344

Prowadzone przedmioty:

 • Ergonomia pracy
 • Pierwsza pomoc medyczna
 • Środki ochrony indywidualnej
 • Podstawy prawa w BHP
 • Metodyka pracy służb BHP
 • Informatyczne podstawy projektowania

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie