A A+ A++

dr hab. inż. Maria Hurnik

Dr hab. inż. Maria Hurnik, prof. PŚ prowadzi badania naukowe w zakresie energooszczędnych systemów wentylacji i klimatyzacji, charakterystyk aerodynamicznych urządzeń klimatyzacyjnych oraz fizykalnego i numerycznego modelowania ruchu powietrza w pomieszczeniach.

Maria Hurnik uzyskała stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, przedstawiając pracę doktorską pt.: „Dobór skal i kinetycznych warunków brzegowych dla fizykalnego modelowania rozdziału powietrza w pomieszczeniu”, ukończyła również na Politechnice Śląskiej studia podyplomowe w zakresie: „Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków”.

W latach 2010 – 2013 r. Maria Hurnik była kierownikiem i głównym wykonawcą projektu badawczego własnego finansowanego przez  MNiSW pt.: „Badania systemu klimatyzacji VAV z indukcyjnym regulatorem przepływu”. Wyniki badań zostały opublikowane w monografii habilitacyjnej pt.: „Systemy klimatyzacji o zmiennej ilości powietrza z indukcyjnymi regulatorami przepływu”. W 2018 roku Maria Hurnik uzyskania stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska.

Ważną częścią działalności naukowej Marii Hurnik był udział w realizacji projektu pt: Rozwój diagnostyki cieplnej budynków (zadanie 4.) w ramach projektu strategicznego: Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków, finansowanego przez NCBiR w latach 2010-2013. Maria Hurnik współuczestniczyła w realizacji części C zadania badawczego pt.: Diagnostyka in situ instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Jej wkład w realizację projektu polegał na:

 • opracowaniu metod diagnostycznych źródeł chłodu oraz elementów i urządzeń instalacji klimatyzacyjnych,
 • wykonaniu diagnostyki cieplnej źródeł chłodu w instalacjach klimatyzacyjnych w dwóch budynkach biurowych i instalacji wentylacji mechanicznej w dwóch domach jednorodzinnych,
 • współudziale w opracowaniu „Poradnika diagnostyki cieplnej budynków” Tom 3 „Diagnostyka in situ źródeł chłodu oraz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych” i Tom 5 „Kompleksowa diagnostyka cieplna budynków in situ w praktyce”.

Dr hab. inż. Maria Hurnik uczestniczyła również w realizacji projektów naukowo-badawczych i badawczo usługowych wykonywanych na zlecenie jednostek zewnętrznych:

 • w projekcie badawczo-rozwojowym pt. „Opracowanie nowego wyrobu, w postaci nawiewnika wyrzutowego doprowadzającego oczyszczone powietrze do wnętrza hal produkcyjnych z automatycznie regulowanym kierunkiem wyrzutu powietrza”, realizowany dla firmy Rebelion Sebastian Dybowski współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020,
 • w projekcie badawczym Centrum Doskonałości ENER-INDOOR pt.: „Efektywne energetycznie techniki i systemy w inżynierii środowiska wewnętrznego. ang. Centre for Energy Efficient Technologies and Systems in Indoor Environment Engineering”, 2003-2005, finansowanym przez European Commission Research Directorates General for Shared-Cost RTD Actions,
 • w projekcie badawczym Annex 26 IEA ECBCS pt: „Energy efficient ventilation of large enclosures”, udział strony polskiej zrealizowany został w latach 1995-98 w ramach projektu pt.: „Eksperymentalna weryfikacja i doskonalenie metod matematycznego i fizykalnego modelowania” finansowanego przez KBN,
 • w projekcie badawczym (promotorskim), pt. „Dobór skal i kinetycznych warunków brzegowych dla fizykalnego modelowania rozdziału powietrza w pomieszczeniu”, 1998-2000, finansowanym przez KBN
 • w trzech projektach badawczo-usługowych wykonanych na zlecenie firmy SMAY dotyczących badań regulatorów przepływu stosowanych w instalacjach VAV, regulatorów odcinających i sond różniico-ciśnieniowych do pomiaru strumienia objętości powietrza,
 • w projekcie wykonanym na zlecenie Simens VAI Metals Technologies GmbH&Co. Linz Austria pt.: „Ocena skuteczności wentylacji naturalnej pod względem potencjalnego zadymienia dla hal Walcowni Gorącej”.

+48 32 237 20 61

Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania
Ul. Konarskiego 18, 233
44-100 Gliwice

Wybrane artykuły naukowe:

Assessment of single-family house thermal renovation based on comprehensive on-site diagnostics

Hurnik M., Specjał A., Popiołek Z, Kierat W

Energy and Building 158, 2018, pp.162-171, doi: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.09.069

On-site diagnosis of hybrid ventilation system in a renovated single-family house

Hurnik M., Specjał A., Popiołek Z.

Energy and Buildings 149, 2017 doi: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.05.034

Novel cylindrical induction controller and its application in VAV air conditioning system in an office building

Hurnik M.

Energy and Building 130, 2016, pp.341-347, doi: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.08.074

Air distribution measurement in a room with a sidewall jet: A 3D benchmark test for CFD validation

Hurnik M., Blaszczok M., Popiołek Z.

Building and Environment 93 (2), 2015, pp. 319-330, doi:  https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.07.004

Air speed and velocity measurements in a room with a side-wall jet

Hurnik M., Blaszczok M., Popiolek Z.

Data in Brief 5, 2015, pp. 213-217, doi: https://doi.org/10.1016/j.dib.2015.07.035

Prowadzone przedmioty:

 • Systemy wentylacji i klimatyzacji
 • Instalacje klimatyzacyjne
 • Wybrane zagadnienia z wentylacji i klimatyzacji
 • Konwencjonalne i odnawialne źródła energii
 • Diagnostyka cieplna budynków

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie