A A+ A++

dr hab. inż. Małgorzata Król

W badaniach naukowych zajmuje się zagadnieniami związanymi z wentylacją pożarową budynków oraz wpływem parametrów zewnętrznych na proces oddymiania. Brała udział w projekcie Bezpieczna ewakuacja organizowanym przez firmę Smay. W czasie trwającego kilka miesięcy projektu badano działanie wentylacji oddymiającej w budynku biurowym, w którym przeprowadzano próby z gorącym dymem i pożary rzeczywiste. Efektem prac było opracowanie wytycznych do projektowania systemów wentylacji oddymiającej.

Jej zainteresowania naukowe obejmują również zagadnienia wentylacji tuneli drogowych. Była współzałożycielem nieformalnego zespołu badawczego, do którego weszli pracownicy Wydziału Transportu, Wydziału Górniczego oraz Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. Zespół przeprowadził badania przepływów naturalnych i wymuszonych powietrza w rzeczywistych tunelach drogowych, które zostały wsparte przez Państwową Straż Pożarną oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Badania obejmowały działanie wentylacji strumieniowej w tunelu w Lalikach oraz badania ciągu naturalnego i działanie wentylacji mechanicznej w tunelu pod Martwą Wisłą. Obszerne dane pomiarowe zebrane w ramach badań były podstawą do szeregu publikacji i stanowiły punkt wyjścia do analiz dotyczących warunków ewakuacji ludzi z tunelów w czasie rozwoju pożaru.

Poza pomiarami, w swojej pracy wykorzystuje programy CFD, takie jak Fire Dynamics Simulation oraz Ansys Fluent.

W latach 2010-2013 brała udział w Strategicznym Projekcie Badawczym Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. W ramach, którego uczestniczyła w opracowaniu nowej, szybkiej metody diagnostyki cieplnej in situ obiektów ze szczególnym uwzględnieniem elementów systemu wentylacji. Ostatecznym efektem projektu było wydanie poradnika Poradnik diagnostyki cieplnej budynków.

W latach 2000 – 2005, pod opieką Profesora Ryszarda Białeckiego, zajmowała się badaniem strat ciepła przez okna. W badaniach analizowane były szklane wkłady okienne pod kątem zmniejszenia strat ciepła na drodze konwekcji. W plastikowych ramach optymalizowany był kształt stalowego wzmocnienia gdzie funkcją celu był strumień ciepła przepływający przez ramę, wyznaczany metodą elementów brzegowych. Natomiast zmiany kształtu stalowego wzmocnienia były kontrolowane przez algorytm genetyczny. Prezentowane badania były wsparte grantem promotorskim o numerze 4T10B02323 a ostatecznym efektem tych badań była praca doktorska pt. Optymalizacja parametrów termicznych wybranych typów okien.

dr hab. inż. Małgorzata Król

+48 32 237 28 67

Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania
Ul. Konarskiego 18, 232A
44-100 Gliwice

Wybrane artykuły naukowe:

A numerical study on fire development in a confined space leading to backdraft phenomenon

Król A., Król. M., Krawiec S.

Energies 13 (7), 2020, art. no. 1854, doi: https://doi.org/10.3390/en13071854

The factors determining the number of the endangered people in a case of fire in a road tunnel

Król A., Król M.

Fire Safety Journal 111, 2020, art. 102942, doi: https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2019.102942

Numerical modeling of air velocity distribution in a road tunnel with a longitudinal ventilation system.

Król A., Król M., Koper P., Wrona P.

Tunnelling and Underground Space Technology 91, 2019, art. 103003, doi: https://doi.org/10.1016/j.tust.2019.103003

Multi-criteria numerical analysis of factors influencing the efficiency of natural smoke venting of atria

Król M., Król A.

Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 170, 2017, pp. 149-161. doi: https://doi.org/10.1016/j.jweia.2017.08.012

Full scale measurements of the operation of fire ventilation in a road tunnel

Król M., Król A., Koper P., Wrona P.

Tunnelling and Underground Space Technology 70, 2017, pp. 204-213. doi: https://doi.org/10.1016/j.tust.2017.07.016

Numerical studies on the wind effects on natural smoke venting of atria

Król M.

International Journal of Ventilation, 15 (1), 2016, pp. 67-78. doi: https://doi.org/10.1080/14733315.2016.1173293

The influence of natural draught on the air flow in a tunnel with longitudinal ventilation

Król M., Król A., Koper P., Wrona P.

Tunnelling and Underground Space Technology 85, 2019, pp. 140-148. doi: https://doi.org/10.1016/j.tust.2018.12.008

Study on numerical modeling of jet fans

Król A., Król M.

Tunnelling and Underground Space Technology 73, 2018, pp. 222-235. doi: https://doi.org/10.1016/j.tust.2017.12.024

Prowadzone przedmioty:

  • Specjalne instalacje wentylacyjne
  • Wentylacja pożarowa
  • Instalacje wewnętrzne
  • Wentylacja i klimatyzacja
  • Bezpieczeństwo pożarowe

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie