A A+ A++

mgr inż. Karolina Szulc

Doktorantka od dnia 1 października 2018 r. w ramach pracy doktorskiej prowadzi działalność badawczą związaną z analizą warunków panujących na drogach ewakuacyjnych w czasie rozwoju pożaru podczas ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. Do analizy warunków panujących na drogach ewakuacyjnych wykorzystuje metody numerycznej mechaniki płynów. Ważnym elementem badań jest analiza możliwości uwzględniania w modelach ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. Symulacje ewakuacji wykonane zostaną z użyciem symulatora wykorzystującego algorytmy sztucznej inteligencji. Prace badawcze prowadzone są pod kierownictwem promotor dr hab. inż. Małgorzaty Król.

Na początku 2020 roku doktorantka uczestniczyła w 7 tygodniowym kursie w tematyce bezpieczeństwa pożarowego „Human Behavior in Fire” prowadzonym na Uniwersytecie Lund w Szwecji.

Doktorantka jest absolwentką kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.

W obszarze zainteresowań badawczych doktorantki znajdują się również zagadnienia związane z gospodarką odpadami. W ramach pracy magisterskiej realizowała badania na temat możliwości bezpiecznego wykorzystania produktu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.

Od 2016 roku doktorantka aktywnie działa w Kole Naukowym Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

mgr inż. Karolina Żydek

+48 32 237 23 95

Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania
Ul. Konarskiego 20, 8
44-100 Gliwice

Wybrane artykuły naukowe:

Możliwości stosowania modelowania ewakuacji ludzi z budynków na wypadek pożaru

Żydek K., Król M.

Wydaw. Naukowe TYGIEL (2020), s. 184-192.

Projektowanie systemów wentylacji w obiektach przemysłowych

Żydek K., Sarna I., Palmowska A.

Nowoczesne Hale (2020) nr 1 s. 26-32

Systemy wentylacji i klimatyzacji HVAC w obiektach handlowych

Kaczmarczyk J., Glück I. Żydek K.

Builder (2019) nr 9, s. 52-54, doi: https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.3407 

Numerical studies on the natural smoke venting of atria

Żydek K., Król M.

Architecture Civil Engineering Environment 12(4) (2019) 135-144.
doi: https://doi.org/10.21307/ACEE-2019-059

Badanie właściwości fizykochemicznych i fitotoksyczności wybranego odpadu wydobywczego w aspekcie obiegu zamkniętego

Czop M., Kościelna A., Żydek K.

Zesz. Nauk. Inst. Gosp. Sur. Miner. Energ. PAN (2019) nr 109 s. 17-30,
doi: https://doi.org/10.24425/znigsme.2019.130170

Prowadzone przedmioty:

  • Programy komputerowe w BHP
  • Informatyka
  • Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Ergonomia pracy
  • Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Zagrożenia i ich skutki
  • Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Zagrożenia fizyczne
  • Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Specjalne instalacje wentylacyjne

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie