A A+ A++

dr hab. inż. Joanna Ferdyn-Grygierek

Stopień naukowy dr hab. inż. nadany przez Radę Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w 2018 r. w dyscyplinie inżynieria środowiska.

Obecnie pracuje na stanowisku profesora badawczo-dydaktycznego. W swojej pracy badawczej rozwija tematykę związaną z optymalnym kształtowaniem budynków i systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji z punktu widzenia zużycia energii oraz jakości środowiska wewnętrznego. Jest autorem lub współautorem ponad 80 publikacji. W badaniach, oprócz pomiarów in-situ w budynkach, wykorzystuje zaawansowane techniki numeryczne,  w tym programy do symulacji cieplnej budynków. Brała udział w wielu projektach badawczych, zarówno jako kierownik jak i wykonawca. Jest autorką kilkunastu opracowań i ekspertyz wykonanych dla partnerów przemysłowych. Współpracuje z biurami projektowymi, jest współautorem kilkudziesięciu projektów wykonawczych instalacji wentylacji oraz centralnego ogrzewania w budynkach. Posiada uprawnienia w zakresie wykonywania audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

W 2003 r. ukończyła studia podyplomowe z bezpieczeństwa i higieny pracy.

dr hab. inż. Joanna Ferdyn-Grygierek

+48 32 237 29 12

Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania
Ul. Konarskiego 18, 235
44-100 Gliwice

Wybrane artykuły naukowe:

Hygrothermal risk in museum buildings located in moderate climate

Ferdyn-Grygierek J., Kaczmarczyk J., Blaszczok M., Lubina P., Koper P., Bulińska A.

Energies 13 (2020), art. no. 344 doi: https://doi.org/10.3390/en13020344

Energy and environmental analysis of single-family houses located in Poland

Grygierek K., Ferdyn-Grygierek J., Gumińska A., Baran Ł., Barwa M., Czerw K., Gowik P., Makselan K., Potyka K., Psikuta A.

Energies 13 (2020), art. no. 2740 doi: https://doi.org/10.3390/en13112740

HVAC control methods for drastically improved hygrothermal museum microclimates in warm season

Ferdyn-Grygierek J., Grygierek K.

Building and Environment 149 (2019), pp. 90-99 doi: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.12.018

Thermal diagnostics of natural ventilation in buildings: an integrated approach

Ferdyn-Grygierek J., Baranowski A., Blaszczok M., Kaczmarczyk J.

Energies 12 (2019), art. no. 4556 doi: https://doi.org/10.3390/en12234556

Multi-objective optimization of the envelope of building with natural ventilation

Grygierek K., Ferdyn-Grygierek J.

Energies 11 (2018), art. no. 1383 doi: https://doi.org/10.3390/en11061383

Analysis of accuracy determination of the seasonal heat demand in buildings based on short measurement periods

Ferdyn-Grygierek J., Bartosz D., Specjał A., Grygierek K.

Energies 11 (2018), art. no. 2734 doi: https://doi.org/10.3390/en11102734

Multi-variable optimization of building thermal design using genetic algorithms

Ferdyn-Grygierek J., Grygierek K.

Energies 10 (2017), art. no. 1570 doi: https://doi.org/10.3390/en10101570

Monitoring of indoor air parameters in large museum exhibition halls with and without air-conditioning systems

Ferdyn-Grygierek J.

Building and Environment 107 (2016), pp. 113-126 doi: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2016.07.024

Internal environment in the museum building – assessment and improvement of air exchange and its impact on energy demand for heating

Ferdyn-Grygierek J., Baranowski A.

Energy and Buildings 92 (2015), pp. 45-54 doi: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.01.033

Indoor environment quality in the museum building and its effect on heating and cooling demand

Ferdyn-Grygierek J.

Energy and Buildings 85 (2014), pp. 32-44 doi: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.09.014

Prowadzone przedmioty:

Na kierunku Inżynieria Środowiska:

  • Wentylacja i klimatyzacja
  • Laboratorium procesów ogrzewania
  • Projekt inżynierski
  • Techniki komputerowe

 

Na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa:

  • Zagrożenia fizyczne
  • Podstawy ogrzewnictwa i wentylacji
  • Podstawy inżynierii bezpieczeństwa
Brak danych

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie