A A+ A++

dr hab. inż. Jan Kaczmarczyk

Doktor habilitowany nauk technicznych, inżynier o specjalności ogrzewnictwo, wentylacja i technika odpylania.

W 1999 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Studia doktoranckie odbył w Duńskim Uniwersytecie Technicznym w Kongens Lyngby, gdzie w 2003 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. Praca doktorska dotyczyła badania wpływu osobistej wentylacji na komfort, zdrowie i wydajność pracy jej użytkowników. Następnie do 2005 r. kontynuował pracę w Duńskim Uniwersytecie Technicznym w Międzynarodowym Centrum Środowiska Wewnętrznego i Energii na stanowisku adiunkta. Zajmował się badaniami wpływu sposobu eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji na jakość powietrza w pomieszczeniach.

Działalność naukowo-dydaktyczną w Politechnice Śląskiej rozpoczął w październiku 2005 r. Praca badawcza Jana Kaczmarczyka dotyczy analiz działania systemów lokalnego kształtowania środowiska oraz metod oceny jakości środowiska wewnętrznego w budynkach o różnym przeznaczeniu.

Stale współpracuje również z naukowcami z Międzynarodowym Centrum Środowiska Wewnętrznego i Energii na Duńskim Uniwersytecie Technicznym, uczestnicząc we wspólnych projektach badawczych.

W 2011 r. za swoją pracę otrzymał nagrodę Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji ASHRAE im. Ralpha G. Nevina w dziedzinie fizjologii i środowiska człowieka. Nagroda ta jest przyznawana corocznie jednemu wyróżniającemu się w tej dziedzinie młodemu naukowcowi. Dr inż. Jan Kaczmarczyk jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Jakości Powietrza Wewnętrznego i Środowiska (ISIAQ).

Od września 2015 jest kierownikiem Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania.

dr hab. inż. Jan Kaczmarczyk

+48 32 237 28 40

Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania
Ul. Konarskiego 18, 244
44-100 Gliwice

Wybrane artykuły naukowe:

Human response to personalized ventilation and mixing ventilation

Kaczmarczyk J., Melikov A., Fanger P.O.

Indoor Air 14:8 (2004) pp. 17-29. doi: https://doi.org/10.1111/j.1600-0668.2004.00300.x

Air movement and perceived air quality

Melikov A., Kaczmarczyk J.

Building and Environment 47:1 (2012) pp. 400-409. doi: https://doi.org/10.1111/j.1600-0668.2004.00300.x

Use of personalized ventilation for improving health, comfort, and performance at high room temperature and humidity

Melikov A., Skwarczyński M., Kaczmarczyk J., Zabecky J.

Indoor Air 23:3 (2013) pp. 250-263. doi: https://doi.org/10.1111/j.1600-0668.2004.00300.x

Thermal environment and air quality in office with personalized ventilation combined with chilled ceiling

Lipczynska A., Kaczmarczyk J., Melikov A.,

Building and Environment 92 (2015) pp. 603-614. doi: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.05.035

Thermal comfort and energy use with local heaters

Kaczmarczyk J., Ferdyn-Grygierek J.

Energies 13:11 (2020) no. 2912. doi: http://doi.org/10.3390/en13112912

Prowadzone przedmioty:

  • Wentylacja i klimatyzacja
  • Podstawy inżynierii środowiska
  • Jakość powietrza wewnętrznego
  • Selected problems of indoor environment quality
  • Konwencjonalne i odnawialne źródła energii

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie