A A+ A++

mgr inż. Izabela Sarna

Mgr inż. Izabela Sarna rozpoczęła studia doktoranckie 1 października 2018. W ramach pracy doktorskiej mgr Sarna prowadzi analizę porównawczą zużycia energii, emisji ditlenku węgla i kosztów cyklu życia modelowego energooszczędnego domu jednorodzinnego wyposażonego w różne systemy HVAC. Z uwagi na to, że zastosowane rozwiązania ogrzewania, chłodzenia i wentylacji mogą w różny sposób wpływać na lokalny komfort cieplny, jednym z zadań w pracy jest analiza rozkładu parametrów powietrza w pomieszczeniu w wykorzystaniem metod CFD. Istotnym elementem badań, pozwalającym ocenić wiarygodność przygotowanego modelu, będą pomiary w rzeczywistym budynku. Doktorantka pracę realizuje pod kierunkiem dr hab. inż. Joanny Ferdyn-Grygierek.

Mgr Sarna uzyskała tytuł magistra inżyniera w dyscyplinie inżynierii środowiska na Politechnice Śląskiej w 2018. Pracę dyplomową napisała z tematyki modelowania numerycznego przepływu powietrza w wagonie pasażerskim, której promotorem była dr inż. Agnieszka Palmowska.

Mgr Sarna jest czynnym członkiem Koła Naukowego KOWIK, działającego przy Katedrze OWiTO.

mgr inż. Izabela Sarna

+48 32 237 23 95

Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania
Ul. Konarskiego 20, 8
44-100 Gliwice

Wybrane artykuły naukowe:

Analiza wiarygodności modelu do symulacji cieplnej budynku

Sarna I., Ferdyn-Grygierek J., Grygierek K.,

Wydaw. Naukowe TYGIEL (2020), s. 193-203

Modelling of the airflow in the passenger coach

Sarna I., Palmowska A.,

Architecture Civil Engineering Enviroment 12 (4) 2019, pp.125-133 doi: https://doi.org/10.21307/ACEE-2019-058

Systemy wentylacji i klimatyzacji HVAC w obiektach handlowych

Kaczmarczyk J., Glück I., Żydek K.

Builder 9 (2019), s. 52-54, doi: https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.3407

Klimatyzacja budynków użyteczności publicznej

Hurnik M., Glück I.

Builder 3 (2019), s. 96-100, doi: https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.3512

Systemy HVAC obiektów przemysłowych

Palmowska A., Glück I.

Builder 6 (2019), s. 70-72, doi: https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.2036

Prowadzone przedmioty:

  • Informatyczne podstawy projektowania CAD-I
  • Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu „Ogrzewnictwo II”
  • Laboratorium procesów ogrzewania

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie