A A+ A++

dr inż. Anna Bulińska

Dr inż. Anna Bulińska w swojej pracy naukowej zajmie się zagadnieniami jakości środowiska wewnętrznego, wentylacją naturalną oraz zagadnieniami związanymi z przepływami powietrza w budynkach.

Dr Bulińska zajmie się analizą odwrotną i modelowaniem numerycznym zagadnień związanych z przepływami powietrza w pomieszczeniach i rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń. W swojej pracy skupia się na modelowaniu zanieczyszczeń emitowanych przez ludzi w tym dwutlenku węgla. Obecnie zajmuje się optymalizacją numerycznych modeli oddychania człowieka. Modele te wykorzystywane są w niestacjonarnych obliczeniach numerycznych procesów wentylacyjnych w których oddychanie człowieka ma znaczący wpływ na transmisję zanieczyszczeń i ryzyko infekcji.

Dr Bulińska uzyskała tytuł naukowy doktora w dziedzinie Inżynierii Środowiska w 2011 roku wykonując pracę pod kierunkiem prof. Zbigniewa Popiołka. W czasie doktoratu zdobyła stypendium Maria Curie na odbycie stażu naukowego w CFD Centre na Uniwersytecie w Leeds w Wielkiej Brytanii w ramach 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej, Early-Stage Training Programme. W CFD Center wykonywała pracę naukową pod opieka opieką prof. Dereka Inghama i pomiary w komorze klimatycznej pod kierownictwem prof. Prof Cath Noakes.

Dr Bulińska posiada studia podyplomowe z Higiena i Bezpieczeństwa Pracy, które ukończyła w 2006 roku na Politechnice Śląskiej.  W latach 2017 – 2018 dr Bulińska realizowała granty dydaktyczne Teacher Benefit w ramach projektu Teacher Benefit Grant KIC InnoEnergy Master School, akronim: OHteach 2017, 2OHteach 2018

 

W roku 2019 dr Bulińska odbyła dwutygodniowy staż naukowy na Duńskim Uniwersytecie Technicznym DTU w ramach projektu SYNERGIA finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Współpracując z Prof.  Arsenem Melikovem rozpoczęła badania związane z modelowaniem numerycznym rozprzestrzeniania się CO2 emitowanego przez ludzi w pomieszczeniu pod kątem optymalizacji rozmieszczenia czajników sterujących wentylacją.

dr inż. Anna Bulińska

+48 32 237 28 50

Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania
Ul. Konarskiego 18, 231
44-100 Gliwice

Wybrane artykuły naukowe:

Experimentally validated CFD analysis on sampling region determination of average indoor carbon dioxide concentration in occupied space

Bulińska A., Popiołek Z., Buliński Z.

Building and Environment 72 (2014) pp. 319-331, doi: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2013.11.001

A CFD analysis of different human breathing models and its influence on spatial distribution of indoor air parameters

Bulińska A., Buliński Z.

Computer Assisted Methods in Engineering and Science 22 (3), 2015, pp. 213-227, https://cames.ippt.pan.pl/index.php/cames/article/view/23

Hygrothermal risk in museum buildings located in moderate climate

Ferdyn-Grygierek J., Kaczmarczyk J., Blaszczok M., Lubina P., Koper P., Bulińska A.,

Energies 13 (2), 2020, 344, doi: https://doi.org/10.3390/en13020344

Estimation of internal airflow pattern using inverse analysis and carbon dioxide concentration measurements

Bulińska A., Buliński Z., Popiołek Z..

8th International Conference on Inverse Problems in Engineering. ICIPE 2014, Gliwice – Kraków, Poland, May 12-15, 2014.

Prowadzone przedmioty:

  • Bezpieczeństwo pracy
  • Occupational Health
  • Gas purification in ventilation (ćwiczenia)
  • Mechanika pynów (ćwiczenia)
  • Ogrzewnictwo (projekt)

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie