A A+ A++

dr inż. Aleksandra Specjał

Adiunkt dydaktyczny, prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu ogrzewnictwa, ciepłownictwa oraz audytingu energetycznego. Głównym tematem zainteresowań jest racjonalizacja użytkowania energii w budynkach na potrzeby ogrzewania i wentylacji, z uwzględnieniem zagadnień podziału kosztów ogrzewania.

Dr inż. Aleksandra Specjał ukończyła studia magisterskie na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, a następnie sześć lat pracowała w Biurze Studiów i Projektów Górniczych w Gliwicach, gdzie uzyskała uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej.

Od roku 1993 pracuje w Katedrze OWiTO, kolejno na stanowiskach asystenta, adiunkta i adiunkta dydaktycznego. Stopień doktora nauk technicznych uzyskała w roku 2002 na Politechnice Śląskiej. W roku 2004 zdobywała doświadczenia naukowo-badawcze na wizytach naukowych w Laboratorium Nowych Technologii Energetycznych na Uniwersytecie Technicznym w Porto w Portugalii i w Laboratorium Termodynamiki na Uniwersytecie w Liege w Belgii, a także jako uczestnik warsztatów w zakresie programów symulacyjnych TRNSYS i EES, wykorzystywanych w pracach badawczych. Dr inż. Aleksandra Specjał brała udział w wielu pracach naukowo-badawczych. Jest współautorką i autorką kilkudziesięciu artykułów i referatów zamieszczonych w czasopismach i materiałach konferencyjnych, kilkunastu rozdziałów w pracach zbiorowych z zakresu ogrzewnictwa i audytingu energetycznego, redaktorem jednego tomu poradnika z zakresu diagnostyki cieplnej budynków oraz współautorką podręcznika.

W 1995 roku ukończyła kurs wykładowców w Danish Technological Institute w Kopenhadze: “Training course for Energy Consultant Instructors”, uzyskując certyfikat wykładowcy doradztwa energetycznego w budownictwie. W latach 1995-2010 prowadziła wykłady na Kursach Audytorów i Doradców Energetycznych w Budownictwie, organizowanych w kraju pod patronatem Krajowej i Narodowej Agencji Poszanowania Energii. Jest również współautorką materiałów szkoleniowych wydanych przez KAPE na potrzeby tych kursów. Jest członkiem Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

Posiada uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, zgodnie z Ustawą o charakterystyce energetycznej. W latach 2008-2013 prowadziła wykłady, ćwiczenia praktyczne i prace dyplomowe na Studiach Podyplomowych: „Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków”, organizowanych przez KOWiTO, których ukończenie uprawnia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. W latach 2008-2011 prowadziła również wykłady i ćwiczenia praktyczne na szkoleniach przygotowujących do uzyskania uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

W roku 2018 podnosiła swoje kwalifikacje dydaktyczne i uzyskała nowe kompetencje do wykorzystania w praktyce dydaktycznej, biorąc udział w trzymiesięcznym szkoleniu: „Innowacyjna dydaktyka nauczyciela akademickiego Politechniki Śląskiej” organizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Od roku 2008 jest członkiem Wydziałowej Komisji ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

dr inż. Aleksandra Specjał

+48 32 237 25 56

Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania
Ul. Konarskiego 20, 1
44-100 Gliwice

Wybrane artykuły naukowe:

Case study of thermal diagnostics of single-family house in temperate climate

Specjał A., Lipczyńska A., Hurnik M., Król M., Palmowska A., Popiołek Z. 

Energies 12 (23) 2019 doi: https://doi.org/10.3390/en12234549

Analysis of accuracy determination of the seasonal heat demand in buildings based on short measurement periods

Ferdyn-Grygierek J., Bartosz D., Specjał A., Grygierek K.

Energies 11 (10) 2018 doi: https://doi.org/10.3390/en11102734

Assessment of single-family house thermal renovation based on comprehensive on-site diagnostics

Hurnik M., Specjał A., Popiołek Z., Kierat W.

Energy and Buildings 158, 2018, pp. 162-171 doi: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.09.069  

On-site diagnosis of hybrid ventilation system in a renovated single-family house

Hurnik M., Specjał A., Popiołek Z.

Energy and Buildings 149, 2017 doi: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.05.034

Determination of the seasonal heat consumption based on the short-term measurements in the building 

Specjał A., Bartosz D.

Journal of Building Physics 40, 2017 doi:  https://doi.org/10.1177/1744259116637617

Estimation of the seasonal demand for cooling based on the short-term data

Bartosz D., Specjał A.

ACEE Architecture Civil Engineering Environment 10 (2) 2017 pp. 133-143 

On-site thermal diagnostics of heating and DHW installations

Specjał A., Ciuman H.

ACEE Architecture Civil Engineering Environment 10 (2) 2017 pp. 165-173

Prowadzone przedmioty:

  • Ogrzewnictwo
  • Ogrzewnictwo II
  • Źródła ciepła
  • Węzły i sieci cieplne
  • Audyting energetyczny w budownictwie
  • Termomodernizacja w budownictwie
  • Diagnostyka energetyczna w budownictwie
  • Projekt inżynierski

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie