A A+ A++

dr inż. Aleksandra Lipczyńska

Prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną w zagadnieniach jakości środowiska wewnętrznego, rozdziału powietrza oraz systemów HVAC (heating, ventilation and air-conditioning). W swoich badaniach, dr Lipczyńska skupia się na wpływie środowiska wewnętrznego na ludzi (poziom satysfakcji, zdrowie oraz wydajność pracy), komforcie cieplnym, jakości powietrza wewnętrznego oraz wpływie systemów HVAC na zużycie energii.

Dr Lipczyńska uzyskała stopień doktora oraz tytuł magistra inżyniera w dyscyplinie inżynierii środowiska na Politechnice Śląskiej w 2015 oraz 2011, pracując pod kierunkiem dr hab. Jana Kaczmarczyka. Jej praca doktorska została wykonana we współpracy z Duńskim Uniwersytetem Technicznym, pod współkierownictwem prof. Arsena Melikova. Projekt wspierany był stypendium w ramach programu „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Po uzyskaniu stopnia doktora, dr Lipczyńska w ramach 3-letniego stażu naukowego pracowała jako „postdoctoral scholar” w Berkeley Education Alliance for Research in Singapore (BEARS). BEARS jest spółką non-profit, założoną w 2011 r. przez Uniwersytet Kalifornijki w Berkeley (UCB). Praca badawcza dr Lipczyńskiej wpisywała się w ramy programu Singapore-Berkeley Building Efficiency and Sustainability in the Tropics (SinBerBEST). SinBerBEST jest programem badawczym realizowanym przez interdyscyplinarną grupę naukowców z UCB, BEARS, Narodowego Uniwersytetu Singapuru (NUS) oraz Uniwersytetu Technologicznego Nanyang. Dr Lipczyńska pracowała w grupie naukowców zorganizowanych pod tematem “Human-Building Nexus: Enhancing health and productivity in the built environment”, której przewodniczyli prof. Stefano Schiavon (UCB) i prof. Kwok Wai Tham (NUS). Oprócz prowadzenia badań w komorach klimatycznych oraz terenowych, dr Lipczyńska uczestniczyła w projekcie wdrażającym opracowane przez SinBerBEST technologie budowlane w rzeczywistym obiekcie jako lider technologiczny zespołu zajmującego się zintegrowanym systemem klimatyzacji, wentylacji oraz wentylatorów.

Dodatkowo, dr Lipczyńska prowadzi badania podstawowe dotyczące czynników wpływających na indywidualne różnice w odczuciach cieplnych ludzi. W ostatnim czasie, skupia się na wpływie różnic w budowie ciała na odczucia cieplne. Prace te mają na celu poprawę obecnych modeli odczuć cieplnych oraz stworzenie indywidualnych modeli cieplnych, które będą miały zastosowanie w kontroli centralnych oraz indywidualnych systemów HVAC.

dr inż. Aleksandra Lipczyńska

+48 32 237 28 20

Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania
Ul. Konarskiego 18, 243
44-100 Gliwice

Wybrane artykuły naukowe:

Thermal environment and air quality in office with personalized ventilation combined with chilled ceiling

Lipczynska A., Kaczmarczyk J., Melikov A.,

Building and Environment 92 (2015) pp. 603-614. doi: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.05.035

Thermal comfort and self-reported productivity in an office with ceiling fans in the tropics

Lipczynska A., Schiavon S., Graham L.T.

Building and Environment 135 (2018) pp. 202-212. doi: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.03.013

Detailed experimental investigation of air speed field induced by ceiling fans

Liu S., Lipczynska A., Schiavon S., Arens E.

Building and Environment 142 (2018) pp. 342-360. doi: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.06.037

Thermal environment in a simulated double office room with convective and radiant cooling systems

Mustakallio P., Bolashikov Z., Rezgals L., Lipczynska A., Melikov A., Kosonen R.

Building and Environment 123 (2017) pp. 88-100. doi: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2017.06.029

A Bayesian method of evaluating discomfort due to glare: The effect of order bias from a large glare source

Kent M., Cheung T., Altomonte S., Schiavon S., Lipczynska A.

Building and Environment 146 (2018) pp. 258-267. doi: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.10.005

Prowadzone przedmioty:

  • Gas purification in ventilation
  • Technika pomiarów i organizacja badań (Measurement techniques and experimental design)
  • Diagnostyka energetyczna w budownictwie

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie