A A+ A++

dr inż. Agnieszka Palmowska

W 2012 roku uzyskała tytuł magistra inżyniera, a w 2016 roku z wyróżnieniem tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Inżynieria Środowiska na Politechnice Śląskiej. Rozprawa doktorska pt. “Modelowanie rozdziału powietrza wentylacyjnego w hali krytego lodowiska”, wykonana pod kierunkiem dr hab. inż. Barbary Lipskiej, obejmowała przeprowadzenie eksperymentalnej identyfikacji warunków cieplno-wilgotnościowych w rzeczywistej hali lodowiska, przygotowanie modelu CFD badanego obiektu w programie Ansys CFX oraz walidację wyników wielowariantowych symulacji numerycznych.

Dr inż. Agnieszka Palmowska odbyła 1,5 roczny staż w przemyśle w Newag S.A. pracując na stanowisku Specjalista-Konstruktor (w oddziale Spółki w Gliwicach) i Specjalista-Konstruktor CAE (w oddziale Spółki w Krakowie). Obszar jej odpowiedzialności obejmował urządzenia HVAC w pojazdach szynowych przy projektach lokomotyw Dragon Dual Power E6ACTd, Griffin Dual Power E4DCUd oraz Dragon E6ACT.

Od 2018 roku jest zatrudniona na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania.

W 2018 roku otrzymała stypendium będące wsparciem dla rozpoczęcia działalności naukowej w nowym obszarze badawczym, zgodnym z priorytetową specjalizacją Politechniki Śląskiej: “Nowoczesny transport, mobilność przyszłości”, a w 2019 roku Nagrodę Rektora PŚ za działalność organizacyjną.

W swoich badaniach, dr Palmowska skupia się na wykorzystaniu metod CFD w wentylacji; prowadzeniu pomiarów diagnostycznych systemów wentylacji i środowiska wewnętrznego, w szczególności w budynkach wielkokubaturowych i pojazdach; zastosowaniu kamery termowizyjnej oraz technologii BIM.  Specjalizuje się w znajomości programów AutoCAD, Ansys CFX oraz Revit MEP. Ma ukończone szkolenia z pomiarów termowizyjnych, posiada certyfikat Autodesk Revit MEP oraz uprawnienia SEP eksploatacyjne.

dr inż. Agnieszka Palmowska

+48 32 237 23 45

Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania
Ul. Konarskiego 20, 12
44-100 Gliwice

Wybrane artykuły naukowe:

Investigation of indoor air quality in the ventilated ice rink arena

Brągoszewska E., Palmowska A., Biedroń I.

Atmospheric Pollution Research 11 (2020) pp. 903-908. doi: https://doi.org/10.1016/j.apr.2020.02.002

Modelling of the airflow in the passenger coach

Sarna I., Palmowska A.

ACEE Architecture Civil Engineering Environment 12 (2019) pp. 125-133. doi: https://doi.org/10.21307/ACEE-2019-058

CFD modelling of the airflow in the driver’s cabin of a modern rail vehicle

Palmowska A., Walczyk K.

Proceedings of the 5th World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering (MCM’19), August 15-17, 2019, Lisbon, Portugal. doi: 10.11159/htff19.127

Research on thermal conditions in ventilated large space building

Palmowska A., Miczka G.

ACEE Architecture Civil Engineering Environment 11 (2018) pp. 169-178. doi: https://doi.org/10.21307/ACEE-2018-063

Research on improving thermal and humidity conditions in a ventilated ice rink arena using a validated CFD model

Palmowska A., Lipska B.

International Journal of Refrigeration 86 (2018) pp. 373-387. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2017.11.016

Experimental study and numerical prediction of thermal and humidity conditions in the ventilated ice rink arena

Palmowska A. i Lipska B.

Building and Environment 108 (2016) pp. 171-182. doi: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2016.08.024

Prowadzone przedmioty:

 • Informatyczne podstawy projektowania-CAD I
 • Informatyczne podstawy projektowania-CAD II
 • Rysunek techniczny+CAD
 • Wentylacja i klimatyzacja II
 • Wybrane zagadnienia z wentylacji i klimatyzacji
 • Specjalne instalacje wentylacyjne
 • Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
 • Systemy wentylacji i klimatyzacji
 • Mechanika Płynów
 • Projekt przejściowy
 • prace dyplomowe magisterskie
 • projekty PBL

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie