A A+ A++

Laboratoria

Laboratoria

Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych

Laboratoria znajdujące się w EHTIC (European Health Tech Innovation Center):

Laboratorium funkcjonalizacji powierzchni (ALD, PVD)

Laboratorium Szybkiego Prototypowania
Laboratorium Badań Własności Mechanicznych Wyrobów Medycznych
Laboratorium Zintegrowanego Wytwarzania Wyrobów Stomatologicznych
Laboratorium Chemiczne
Laboratorium Badań Elektrochemicznych
Laboratorium Nanoszenia Warstw Metodami Fizycznymi
Laboratorium Preparatyki dla Mikroskopii
Laboratorium Badań Struktury Implantów

Pracownia preparatyki mikroskopowej

opiekun: dr inż. Wojciech Kajzer

kontakt: Wojciech.Kajzer@polsl.pl

PRZECINARKA UNIWERSALNA DISCOTOM 6

 • możliwość cięcia elementów o średnicy do 80 mm
 • maksymalna długość cięcia 200 mm

PRZECINARKA PRECYZYJNA SECOTOM 15

 • możliwość cięcia na długości do 190 mm
 • maksymalna średnica cięcia 70 mm
 • maksymalne wymiary ciętego elementu (szerokość x długość) 258×184 mm
 • dokładność pozycjonowania do 5 mm

PRASA DO TERMICZNEGO INKLUDOWANIA PRÓBEK CITOPRESS 20

 • inkludowanie z wykorzystaniem żywic termoutwardzalnych
 • możliwość inkludowania próbek o średnicy do 38 mm
 • możliwość jednoczesnego inkludowania dwóch próbek z zadanymi różnymi parametrami procesu

RĘCZNA SZLIFIERKO-POLERKA LABOPOL 25

 • szlifowanie na wodnych papierach ściernych o średnicy 250 mm i różnej ziarnistości
 • polerowanie na tarczach polerskich o średnicy 250 mm z wykorzystaniem zawiesin tlenkowych i past diamentowych

AUTOMATYCZNA SZLIFIERKO-POLERKA TEGRAMIN 30

 • automatyczne szlifowanie na wodnych papierach ściernych o średnicy 300 mm i różnej ziarnistości
 • automatyczne polerowanie na tarczach polerskich o średnicy 300 mm z wykorzystaniem zawiesin tlenkowych i past diamentowych
 • możliwość zaprogramowania całego procesu przygotowania zgładu (ustalenie czasu i siły docisku oraz rodzaju i ilości przeprowadzanych zabiegów)
 • możliwość jednoczesnego przygotowania do 6 zgładów

URZĄDZENIE DO ZNAKOWANIA PRÓBEK ENGRAVER

 • możliwość grawerowania na powierzchni żywicy oznaczenia próbek

 

DRUKARKA 3D – OMNI3D FACTORY (do polimerów)

Pracownia badań struktury materiałów

opiekun: dr inż. Anita Kajzer

kontakt: Anita.Kajzer@polsl.pl

MIKROSKOP STEREOSKOPOWY

 • obserwacje i dokumentacja topografii uszkodzonych mechanicznie powierzchni, jak również wżerów po badaniach korozyjnych biomateriałów, implantów i narzędzi chirurgicznych

MIKROSKOP ŚWIETLNY

 • z systemem do automatycznej analizy obrazu badanie struktury biomateriałów oraz wytworzonych warstw powierzchniowych o zróżnicowanym składzie chemicznym i fazowym z wykorzystaniem metod automatycznej analizy obrazu

Pracownia badań własności mechanicznych

opiekun: dr inż. Marcin Basiaga

kontakt: Marcin.Basiaga@polsl.pl

MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

 • ocena własności mechanicznych różnych materiałów w zakresie obciążeń do 100 kN. Za pomocą tego urządzenia możliwe jest przeprowadzenie jednoosiowego rozciągania (także materiałów o średnicy poniżej 1 mm stosowanych powszechnie do produkcji np. stentów naczyniowych, przełykowych, tchawicznych i urologicznych), ściskania, trój- i czteropunktowego zginania.

PLATFORMA OTWARTA

badania adhezji warstw i powłok w skali mikro oraz  twardości warstw i powłok w zakresie badań w skali mikro i nano biomateriałów i warstw stosowanych w protetyce i medycynie.

MIKROTWARDOŚCIOMIERZ

pomiar twardości metodą Vickersa w zakresie
obciążeń  od 10 g – 10 kg.

TWARDOŚCIOMIERZ UNIWERSALNY

umożliwia pomiar twardości metodą Vickersa, Brinella, Rockwella w zakresie obciążeń 3 – 750 kg

Pracownia obróbki cieplnej

opiekun: dr inż. Marta Kiel-Jamrozik

kontakt: Marta.Kiel-Jamrozik@polsl.pl

PIEC WYSOKOTEMPERATUROWY NABERTHERM N11/H (1280 °C) ZE STEROWNIKIEM B 150

PIEC NISKOTEMPERATUROWY NABERTHERM N15 (650 °C) ZE STEROWNIKIEM B 180

CIEPLARKO SUSZARKA BINDER FD-115

STANOWISKO DO STUDZENIA PRÓBEK PO OBRÓBCE CIEPLNEJ 

TWARDOŚCIOMIERZ ROCKWELLA STRUERS N3A

Pracownia badań elektrochemicznych

opiekun: dr hab. inż. Janusz Szewczenko, prof. PŚ.

kontakt: Janusz.Szewczenko@polsl.pl

POTENCJOSTATY PGP 201

 • badania odporności na korozję: wżerową, szczelinową, naprężeniową, galwaniczną w różnych środowiskach korozyjnych w zakresie temperatury 10-100oC

STANOWISKO DO POMIARU ZWILŻALNOŚCI BIOMATERIAŁÓW SURFTENS UNIWERSAL

 • umożliwia pomiar kąta zwilżania w zakresie temp. od 20 do 60oC

AUTOKLAW HMT 260 FA

 • możliwość sterylizacji parowej

STANOWISKA DO BADAŃ ELEKTROCHEMICZNYCH 

potencjostaty/galwanostaty AutoLab 302N 

 • możliwość badań impedancyjnych, które umożliwiają interpretację procesów i zjawisk zachodzących na granicy z elektrolitem, charakteryzują cechy strukturalne warstw powierzchniowych, dostarczają informacji nt. nieszczelności i defektów, reaktywności podłoża oraz występowania własności barierowych w stosunku do elektrolitu.

Pracownia zintegrowanych procesów materiałowych w protetyce

opiekun:  dr inż. Anna Ziębowicz

kontakt: Anna.Ziebowicz@polsl.pl

Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt, dzięki któremu można wyeliminować prawdopodobieństwo powstania błędów podczas postępowania laboratoryjnego i precyzyjnie wykonać powierzone prace.

FREZARKA RĘCZNA

ODLEWNIA INDUKCYJNA

ZESTAW PIASKAREK

PIEC MUFLOWY

 • piec do syntetyzacji ZrO2umożliwia końcową obróbkę termiczną uzupełnień z tlenku cyrkonu umożliwiającą uzyskanie odpowiednich właściwości mechanicznych

ELEKTRONICZNY ŁUK TWARZOWY

 • możliwość ustalenia centralnego zwarcia, kąta Benneta, kąta nachylenia drogi stawowej, rejestracja ruchów żuchwy, diagnostykę wad zgryzu, wykonanie funkcjonalnych uzupełnień protetycznych

ROBOCAM DENTAL CAD CAM SYSTEM

 • linia technologiczna CAD/CAM i obróbki tlenku cyrkonu, która umożliwia wykonanie: zaawansowanych uzupełnień stałych, samodzielnych lub opartych na implantach, wymagających postaci konstrukcyjnych protez szkieletowych, kompleksową obróbkę zróżnicowanych tworzyw protetycznych (stopów metali, ceramiki, wosków i polimerów), kompleksową diagnostykę wad zgryzu i czynności mięśni układu stomatognatycznego przy wykorzystaniu pomiarów łukiem twarzowym, wykonywanie modeli 3D modeli gipsowych, projektowanie prac protetycznych w środowisku wirtualnym, archiwizację danych.

SKANER 3D 

 • tworzenie dokładnych trójwymiarowych, ich łuków, a także pozycji implantu. Skaner umożliwia: precyzyjne skanowanie modeli gipsowych i zapis cyfrowy na dysku twardym i nośnikach, generowanie modelu cyfrowego na podstawie którego, można wykonać większość stałych prac protetycznych (koron, mostów – w tym mostów okrężnych, wkładów koronowych, koronowo-korzeniowych, łączników protetycznych, wax-up’ów), prac tymczasowych, modeli poglądowych, możliwość bezpośredniej współpracy z frezarką numeryczną, możliwość bezpośredniej współpracy z oprogramowaniem CADowskim. Oprogramowanie CADowskie umożliwiają pełną współpracę z frezarką numeryczną i skanerem trójwymiarowym oraz projektowanie w środowisku wirtualnym uzupełnień protetycznych

FREZARKA NUMERYCZNA CZTEROOSIOWA ROBOMILL 4

 • frezowanie miękkich materiałów takich jak: cyrkon, tworzywa do odlewu, tworzywa do prac prowizorycznych, woski, itp. Umożliwia także wykonywanie stałych uzupełnień protetycznych w tym łączników implantoprotetycznych (w metalu, ceramice, uzupełnień tymczasowych, w tworzywach sztucznych), wykonanie podbudów (czapeczek) w metalu i ceramice,

Pracownia inżynierii powierzchni

opiekun: dr inż. Damian Nakonieczny

kontakt: Damian.Nakonieczny@polsl.pl

DYGESTORIUM

MIKROSKOP  ŚWIETLNY

ZESTAW PRĄDOWY DO ELEKTROPOLEROWANIA

Laboratorium technologii przyrostowych i inżynierii odwrotnej

opiekun: dr inż. Wojciech Kajzer

kontakt: Wojciech.Kajzer@polsl.pl

Drukarka 3D firmy Omni3D – Rapcraft

Drukarka Omni 3D Factory

3D gence ONE

3D Gence P255 Double

 

Drukarki pracują w technologii FDM/FFF (nakładanie kolejnych warstw topionego tworzywa). 

Materiał do druku – filament  o średnicy 1,75 mm (PLA, ABS, Nylon, kompozyty np. LayWood, itp.).

Oprogramowanie typu Slicer: Cura, Slic3r, Simplyfi3D, 3DGence Slicer oraz Pronterface do przygotowania plików wsadowych do druku 3D oraz sterowania drukarkami, jak i procesem druku. 

Ponadto w celu opracowania modeli komputerowych do druku stosowane jest oprogramowanie typu CAD (Autodesk Inventor czy też SolidWorks).

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie