A A+ A++

Laboratoria

Laboratoria

Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych

Pracownia preparatyki mikroskopowej

opiekun: dr inż. Wojciech Kajzer

kontakt: Wojciech.Kajzer@polsl.pl

PRZECINARKA UNIWERSALNA DISCOTOM 6

 • możliwość cięcia elementów o średnicy do 80 mm
 • maksymalna długość cięcia 200 mm

PRZECINARKA PRECYZYJNA SECOTOM 15

 • możliwość cięcia na długości do 190 mm
 • maksymalna średnica cięcia 70 mm
 • maksymalne wymiary ciętego elementu (szerokość x długość) 258×184 mm
 • dokładność pozycjonowania do 5 mm

PRASA DO TERMICZNEGO INKLUDOWANIA PRÓBEK CITOPRESS 20

 • inkludowanie z wykorzystaniem żywic termoutwardzalnych
 • możliwość inkludowania próbek o średnicy do 38 mm
 • możliwość jednoczesnego inkludowania dwóch próbek z zadanymi różnymi parametrami procesu

RĘCZNA SZLIFIERKO-POLERKA LABOPOL 25

 • szlifowanie na wodnych papierach ściernych o średnicy 250 mm i różnej ziarnistości
 • polerowanie na tarczach polerskich o średnicy 250 mm z wykorzystaniem zawiesin tlenkowych i past diamentowych

AUTOMATYCZNA SZLIFIERKO-POLERKA TEGRAMIN 30

 • automatyczne szlifowanie na wodnych papierach ściernych o średnicy 300 mm i różnej ziarnistości
 • automatyczne polerowanie na tarczach polerskich o średnicy 300 mm z wykorzystaniem zawiesin tlenkowych i past diamentowych
 • możliwość zaprogramowania całego procesu przygotowania zgładu (ustalenie czasu i siły docisku oraz rodzaju i ilości przeprowadzanych zabiegów)
 • możliwość jednoczesnego przygotowania do 6 zgładów

URZĄDZENIE DO ZNAKOWANIA PRÓBEK ENGRAVER

 • możliwość grawerowania na powierzchni żywicy oznaczenia próbek

 

DRUKARKA 3D – OMNI3D FACTORY (do polimerów)

Pracownia badań struktury materiałów

opiekun: dr inż. Anita Kajzer

kontakt: Anita.Kajzer@polsl.pl

MIKROSKOP STEREOSKOPOWY

 • obserwacje i dokumentacja topografii uszkodzonych mechanicznie powierzchni, jak również wżerów po badaniach korozyjnych biomateriałów, implantów i narzędzi chirurgicznych

MIKROSKOP ŚWIETLNY

 • z systemem do automatycznej analizy obrazu badanie struktury biomateriałów oraz wytworzonych warstw powierzchniowych o zróżnicowanym składzie chemicznym i fazowym z wykorzystaniem metod automatycznej analizy obrazu

Pracownia badań własności mechanicznych

opiekun: dr inż. Marcin Basiaga

kontakt: Marcin.Basiaga@polsl.pl

MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

 • ocena własności mechanicznych różnych materiałów w zakresie obciążeń do 100 kN. Za pomocą tego urządzenia możliwe jest przeprowadzenie jednoosiowego rozciągania (także materiałów o średnicy poniżej 1 mm stosowanych powszechnie do produkcji np. stentów naczyniowych, przełykowych, tchawicznych i urologicznych), ściskania, trój- i czteropunktowego zginania.

PLATFORMA OTWARTA

badania adhezji warstw i powłok w skali mikro oraz  twardości warstw i powłok w zakresie badań w skali mikro i nano biomateriałów i warstw stosowanych w protetyce i medycynie.

MIKROTWARDOŚCIOMIERZ

pomiar twardości metodą Vickersa w zakresie
obciążeń  od 10 g – 10 kg.

TWARDOŚCIOMIERZ UNIWERSALNY

umożliwia pomiar twardości metodą Vickersa, Brinella, Rockwella w zakresie obciążeń 3 – 750 kg

Pracownia obróbki cieplnej

opiekun: dr inż. Marta Kiel-Jamrozik

kontakt: Marta.Kiel-Jamrozik@polsl.pl

PIEC WYSOKOTEMPERATUROWY NABERTHERM N11/H (1280 °C) ZE STEROWNIKIEM B 150

PIEC NISKOTEMPERATUROWY NABERTHERM N15 (650 °C) ZE STEROWNIKIEM B 180

CIEPLARKO SUSZARKA BINDER FD-115

STANOWISKO DO STUDZENIA PRÓBEK PO OBRÓBCE CIEPLNEJ 

TWARDOŚCIOMIERZ ROCKWELLA STRUERS N3A

Pracownia badań elektrochemicznych

opiekun: dr hab. inż. Janusz Szewczenko, prof. PŚ.

kontakt: Janusz.Szewczenko@polsl.pl

POTENCJOSTATY PGP 201

 • badania odporności na korozję: wżerową, szczelinową, naprężeniową, galwaniczną w różnych środowiskach korozyjnych w zakresie temperatury 10-100oC

STANOWISKO DO POMIARU ZWILŻALNOŚCI BIOMATERIAŁÓW SURFTENS UNIWERSAL

 • umożliwia pomiar kąta zwilżania w zakresie temp. od 20 do 60oC

AUTOKLAW HMT 260 FA

 • możliwość sterylizacji parowej

STANOWISKA DO BADAŃ ELEKTROCHEMICZNYCH 

potencjostaty/galwanostaty AutoLab 302N 

 • możliwość badań impedancyjnych, które umożliwiają interpretację procesów i zjawisk zachodzących na granicy z elektrolitem, charakteryzują cechy strukturalne warstw powierzchniowych, dostarczają informacji nt. nieszczelności i defektów, reaktywności podłoża oraz występowania własności barierowych w stosunku do elektrolitu.

Pracownia zintegrowanych procesów materiałowych w protetyce

opiekun:  dr inż. Anna Ziębowicz

kontakt: Anna.Ziebowicz@polsl.pl

Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt, dzięki któremu można wyeliminować prawdopodobieństwo powstania błędów podczas postępowania laboratoryjnego i precyzyjnie wykonać powierzone prace.

FREZARKA RĘCZNA

ODLEWNIA INDUKCYJNA

ZESTAW PIASKAREK

PIEC MUFLOWY

 • piec do syntetyzacji ZrO2umożliwia końcową obróbkę termiczną uzupełnień z tlenku cyrkonu umożliwiającą uzyskanie odpowiednich właściwości mechanicznych

ELEKTRONICZNY ŁUK TWARZOWY

 • możliwość ustalenia centralnego zwarcia, kąta Benneta, kąta nachylenia drogi stawowej, rejestracja ruchów żuchwy, diagnostykę wad zgryzu, wykonanie funkcjonalnych uzupełnień protetycznych

ROBOCAM DENTAL CAD CAM SYSTEM

 • linia technologiczna CAD/CAM i obróbki tlenku cyrkonu, która umożliwia wykonanie: zaawansowanych uzupełnień stałych, samodzielnych lub opartych na implantach, wymagających postaci konstrukcyjnych protez szkieletowych, kompleksową obróbkę zróżnicowanych tworzyw protetycznych (stopów metali, ceramiki, wosków i polimerów), kompleksową diagnostykę wad zgryzu i czynności mięśni układu stomatognatycznego przy wykorzystaniu pomiarów łukiem twarzowym, wykonywanie modeli 3D modeli gipsowych, projektowanie prac protetycznych w środowisku wirtualnym, archiwizację danych.

SKANER 3D 

 • tworzenie dokładnych trójwymiarowych, ich łuków, a także pozycji implantu. Skaner umożliwia: precyzyjne skanowanie modeli gipsowych i zapis cyfrowy na dysku twardym i nośnikach, generowanie modelu cyfrowego na podstawie którego, można wykonać większość stałych prac protetycznych (koron, mostów – w tym mostów okrężnych, wkładów koronowych, koronowo-korzeniowych, łączników protetycznych, wax-up’ów), prac tymczasowych, modeli poglądowych, możliwość bezpośredniej współpracy z frezarką numeryczną, możliwość bezpośredniej współpracy z oprogramowaniem CADowskim. Oprogramowanie CADowskie umożliwiają pełną współpracę z frezarką numeryczną i skanerem trójwymiarowym oraz projektowanie w środowisku wirtualnym uzupełnień protetycznych

FREZARKA NUMERYCZNA CZTEROOSIOWA ROBOMILL 4

 • frezowanie miękkich materiałów takich jak: cyrkon, tworzywa do odlewu, tworzywa do prac prowizorycznych, woski, itp. Umożliwia także wykonywanie stałych uzupełnień protetycznych w tym łączników implantoprotetycznych (w metalu, ceramice, uzupełnień tymczasowych, w tworzywach sztucznych), wykonanie podbudów (czapeczek) w metalu i ceramice,

Pracownia inżynierii powierzchni

opiekun: dr inż. Damian Nakonieczny

kontakt: Damian.Nakonieczny@polsl.pl

DYGESTORIUM

MIKROSKOP  ŚWIETLNY

ZESTAW PRĄDOWY DO ELEKTROPOLEROWANIA

Laboratorium technologii przyrostowych i inżynierii odwrotnej

opiekun: dr inż. Wojciech Kajzer

kontakt: Wojciech.Kajzer@polsl.pl

Drukarka 3D firmy Omni3D – Rapcraft

Drukarka Omni 3D Factory

3D gence ONE

3D Gence P255 Double

 

Drukarki pracują w technologii FDM/FFF (nakładanie kolejnych warstw topionego tworzywa). 

Materiał do druku – filament  o średnicy 1,75 mm (PLA, ABS, Nylon, kompozyty np. LayWood, itp.).

Oprogramowanie typu Slicer: Cura, Slic3r, Simplyfi3D, 3DGence Slicer oraz Pronterface do przygotowania plików wsadowych do druku 3D oraz sterowania drukarkami, jak i procesem druku. 

Ponadto w celu opracowania modeli komputerowych do druku stosowane jest oprogramowanie typu CAD (Autodesk Inventor czy też SolidWorks).

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie