A A+ A++

Sekretariat
Katedry
Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych

pokój 107, piętro I
ul. Roosevelta 40
41-800 Zabrze
Numer tel.: (32) 277 74 22

Pracownicy

Kierownik Katedry

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Paszenda

Numer pokoju: 107 b
Numer tel.: (32) 277 74 22

Obszary zainteresowań:

 • kształtowanie struktury i własności fizykochemicznych biomateriałów metalowych 
 • badania odporności korozyjnej implantów z uwzględnieniem technik sterylizacji i implantacji
 • badania struktury i własności fizykochemicznych bioceramiki stosowanej w protetyce
 • analiza numeryczna i doświadczalna implantów,
 • zrobotyzowane urządzenia do prowadzenia wielopłaszczyznowego ruchu biernego i czynnego kończyn z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych

Zastępca Kierownika Katedry

Dr hab. inż. Witold Walke, prof. PŚ

Numer pokoju: 102
Numer tel.: (32) 277 74 46

Obszary zainteresowań:

 • zagadnienia związane z badaniem struktury i własności fizykochemicznych biomateriałów oraz z biomechanicznymi aspektami implantacji wszczepów z wykorzystaniu metod numerycznych oraz eksperymentalnych
 • zagadnienia obróbki powierzchniowej implantów metalowych oraz instrumentarium chirurgicznego i ocenie ich własności użytkowych z uwzględnieniem procesu sterylizacji medycznej

Dr hab. inż. Marcin Basiaga, prof. PŚ

Numer pokoju: 102
Numer tel.: (32) 277 74 46

Obszary zainteresowań:

 • ocena własności mechanicznych materiałów inżynierskich
 • modyfikacja powierzchni biomateriałów metalowych
 • projektowanie implantów oraz narzędzi chirurgicznych
 • ekspertyzy badawcze wyrobów medycznych

Dr hab. inż. Marcin Kaczmarek, prof. PŚ

Numer pokoju: 103
Numer tel.: (32) 277 74 47

Obszary zainteresowań:

 • kształtowanie własności fizykochemicznych powierzchni stopów stosowanych na implanty
 • opracowanie aplikacyjnej technologii kształtowania warstw stopu NiTi
 • analiza wpływu parametrów technologicznych procesów wytwarzania warstw powierzchniowych na właściwości fizykochemiczne oraz biokompatybilność
 • weryfikacja doświadczalna przydatności warstw do zastosowań klinicznych

Dr hab. inż. Anita Kajzer, prof. PŚ

Numer pokoju: 110
Numer tel.: (32) 277 74 51

Obszary zainteresowań:

 • inżynieria powierzchni biomateriałów metalowych
 • badania elektrochemiczne biomateriałów metalowych
 • badania zwilżalności i energii powierzchniowej
 • badania mechaniczne

Dr hab. inż. Janusz Szewczenko, prof. PŚ

Numer pokoju: 101
Numer tel.: (32) 277 74 22

Obszary zainteresowań:

 • funkcjonalizacja powierzchni biomateriałów metalowych metodami elektrochemicznymi oraz biodegradowalnymi powłokami polimerowymi uwalniającymi substancje aktywne
 • aktywizacja zrostu kostnego czynnikami fizycznymi
 • technologie przyrostowe w medycynie regeneracyjnej
 • biofizyczne uwarunkowania implantologii.

Dr inż. Magdalena Antonowicz

Numer pokoju: 109
Numer tel.: (32) 277 74 49

Obszary zainteresowań:

 • modyfikacja powierzchni biomateriałów polimerowych

 • badania degradacji tworzyw polimerowych

 • opracowywanie nowych postaci implantów, sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego z zastosowaniem systemów CAD oraz techniki inżynierii odwrotnej w tym technologii wirtualnego obrazowania oraz skanowania 3d

Dr inż. Bożena Gzik-Zroska

Numer pokoju: 003 EHTIC
 

Obszary zainteresowań:

 • zastosowanie badań modelowych do analizy obciążeń układu szkieletowo-mięśniowego człowieka z wykorzystaniem MES i dynamiki układów wieloczłonowych
 • biomechanika klatki piersiowej
 • doświadczalne wyznaczanie właściwości mechanicznych tkanek ludzkich i zwierzęcych
 • projektowanie sprzętu i aparatury medycznej oraz urządzeń rehabilitacyjnych i sportowych
 • inżynierskie wspomaganie planowania zabiegów chirurgicznych

Dr inż. Wojciech Kajzer

Numer pokoju: 110
Numer tel.: (32) 277 74 51

Obszary zainteresowań:

 • inżynieria powierzchni biomateriałów metalowych
 • badania elektrochemiczne biomateriałów metalowych
 • badania mechaniczne
 • analiza numeryczna z wykorzystaniem metody elementów skończonych
 • inżynieria odwrotna
 • technologie przyrostowe

Dr inż. Marta Kiel-Jamrozik

Numer pokoju: 109
Numer tel.: (32) 277 74 49

Obszary zainteresowań:

 • zastosowanie stopów magnezu w medycynie
 • kształtowanie struktury i własności biomateriałów metalowych (w tym stopów magnezu) przeznaczonych na implanty
 • modyfikacja powierzchni biomateriałów metalowych
 • zastosowanie druku 3d w medycynie
 • ocena wpływu parametrów druku 3d na własności oraz strukturę implantów
 • badanie struktury i własności biomateriałów

Dr inż. Anna Ziębowicz

Numer pokoju: 110
Numer tel.: (32) 277 74 51

Obszary zainteresowań:

 • modyfikacja powierzchni wyrobów protetycznych wpływająca na zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia czynnika wywołującego stomatopatie protetyczne
 • parafunkcje i dysfunkcje układu stomatognatycznego
 • materiały stosowane w protetyce stomatologicznej (cyrkon, stopy kobaltu)
 • implantologia
 • technologie CAD/CAM

Dr inż. Anna Taratuta

Numer pokoju: 112
Numer tel.: (32) 277 74 84

Obszary zainteresowań:

 • stopy NiTi do zastosowań w układzie krwionośnym
 • modyfikacja powierzchni biomateriałów metalowych
 • nanoszenie warstw metodą ALD i PVD

Doktoranci

Mgr inż. Agnieszka Antończyk

Numer pokoju: 112
Numer tel.: (32) 277 74 84

Obszary zainteresowań:

 • modyfikacja powierzchni ceramiki (kompozyty)

Mgr inż. Karolina Goldsztajn

Numer pokoju: 112
Numer tel.: (32) 277 74 84

Obszary zainteresowań:

 • modyfikacja powierzchni biomateriałów metalowych

Mgr inż. Julia Lisoń-Kubica

Numer pokoju: 112
Numer tel.: (32) 277 74 84

Obszary zainteresowań:

 • modyfikacja powierzchni biomateriałów metalowych
 • nanoszenie warstw metalowych

Mgr inż. Ada Orłowska

Numer pokoju: 112
Numer tel.: (32) 277 74 84

Obszary zainteresowań:

 • rusztowania komórkowe,
 • implanty gradientowe,
 • implanty wytwarzane metodami przyrostowymi,
 • modyfikacja powierzchni stopów tytanu,
 • analiza MES

Mgr inż. Barbara Rynkus

Numer pokoju: 112
Numer tel.: (32) 277 74 84

Obszary zainteresowań:

 • biodegradowalne stopy magnezu stosowane w medycynie
 • metody modyfikacji powierzchni biomateriałów metalowych
 • badania elektrochemiczne biomateriałów metalowych

Administracja

Mgr inż. Izabela Wolańska

sekretariat Katedry
Numer pokoju: 107
Numer tel.: (32) 277 74 22

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie