A A+ A++

Oferta współpracy

Oferta współpracy

Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych

Oferujemy możliwość przeprowadzenia badań materiałowych w zakresie oceny wyrobów medycznych, weryfikacji projektów nowoopracowanych wyrobów medycznych (design inputs/outputs), walidacji procesów wytwarzania wyrobów medycznych oraz ich certyfikacji. Szczegółowy opis dostępnej aparatury znajduje się w zakładce Laboratoria. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z opiekunami laboratoriów.

 • Badania biomateriałów metalowych o zmodyfikowanej strukturze i określonych cechach mechanicznych z warstwami powierzchniowymi przeznaczonych na implanty do rekonstrukcji i elastycznego zespalania tkanek
 • Badania własności mechanicznych biomateriałów i konstrukcji biomechanicznych przy obciążeniach statycznych i dynamicznych
 • Badania nad nową generacją implantów z pamięcią kształtu do stabilizacji złamań kości, tkanek miękkich, dystraktorów kości oraz do modelowania zniekształceń twarzoczaszki i kręgosłupa z wykorzystaniem efektu nadsprężystości
 • Analiza i modelowanie porowatości powierzchni biomateriałów
 • Obróbka strumieniowo-ścierna, zgrubna i precyzyjna na kruszywach korundowych i krzemionkowych
 • Badania odporności na korozję biomateriałów metalowych lub degradacji biomateriałów polimerowych i kompozytowych, materiałów biologicznie aktywnych w warunkach in vitro
 • Badanie odporności biomateriałów i implantów na korozję wżerową, szczelinową naprężeniową i zmęczeniową z uwzględnieniem uwarunkowań biomechanicznych i techniki operacyjnej
 • Badania trwałości wyrobów implantacyjnych poddanych oddziaływaniu środowiska tkanek i płynów fizjologicznych z uwzględnieniem czynników biomechanicznych
 • Obróbka termiczna precyzyjna, kalcynacja w piecach o temperaturze roboczej do 1650°C
 • Badania biomateriałów ceramicznych (obojętnych, bioaktywnych szkieł i materiałów szkło-ceramicznych, materiałów resorbujących się w tkankach, cementów kostnych i stomatologicznych)
 • Aplikacja technik ALD (Atomic Layer Deposition), zol-żel i elektroforezy do modyfikacji powierzchni biomateriałów
 • Wytwarzanie warstw hybrydowych polimer – ceramika
 • Badania ilościowe jakości powierzchni biomateriałów
 • Badania nad nową generacją warstw powierzchniowych (pasywnych, pasywno-węglowych, ceramicznych i polimerowych) wytwarzanych na podłożu biomateriałów metalowych

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie