A A+ A++

AtraumaBioMat

Zaawansowane metamateriały dedykowane do operacji sercowo-naczyniowych w celu zminimalizowania urazów tkanek

Cele projektu

Głównym celem projektu są narzędzia chirurgiczne nowej generacji z zabezpieczeniem przed przeciążeniem i z wykrywaniem naprężeń w celu kontrolowania nacisku na tkanki jako podstawa do bezurazowego chwytania tkanek. Innowacją projektu jest technologia ToolBox (TBT) składająca się z udoskonalonych biokompatybilnych czujników na powierzchniach chwytnych, metamateriałów o zdefiniowanym odwracalnym odkształceniu quasi-plastycznym powyżej określonego progu dla ochrony przed przeciążeniem oraz odpornych na zużycie/zarysowanie, łatwych do czyszczenia powłok, które będą stosowane do konwencjonalnych i laparoskopowych narzędzi chirurgicznych ręcznych i zrobotyzowanych. Podstawowym obszarem naszych innowacji jest chirurgia sercowo-naczyniowa. Najnowocześniejsze instrumenty do zaciskania i chwytania w układzie sercowo-naczyniowym i w torakochirurgii (CVTCGI) nie są urządzeniami z kontrolowaną siłą nacisku w czasie rzeczywistym. W konsekwencji prawie wszystkie zabiegi naczyniowe wiążą się z ryzykiem stosowania nadmiernych i nierównych sił zaciskania/chwytania. Najczęstsze powikłania pooperacyjne spowodowane obecnymi narzędziami chirurgicznymi mogą powodować poważne komplikacje, w tym zagrażający życiu krwotok. 

Na innowacyjne cele i ambicje podniesienia TRL 2 → 4 w ramach koncepcji TBT składają się:  

 • Zabezpieczenie przed przeciążeniem za pomocą metamateriałów opartych na siatce o odwracalnym zachowaniu „idealnie sprężystym – idealnie plastycznym” uzyskanym dzięki „drukowi 3D metalu” biokompatybilnego stopu Ti6Al4V. 
 • Haptyczne sprzężenie zwrotne czujnika za pomocą funkcjonalnie wydrukowanych układów czujników piezoelektrycznych 
 • Miejscowe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tkanek poprzez odpowiednie miękkie powłoki na powierzchniach zaciskowych 
 • Superhydrofobowe powłoki bez wpływu na środowisko i cytotoksyczność jako podstawa do stworzenia „chirurgii zrównoważonej”: wszystkie materiały/konstrukcje, łatwe do czyszczenia i sterylizacji dla wielokrotnego użytku. 
 • Uwzględnienie opcji „od projektu do naprawy”, w tym testy potwierdzające bezpieczne użytkowanie. 

 

Oczekiwane wyniki projektu dla Polskiego partnera

 • Modele geometryczne i numeryczne narzędzi (konwencjonalnych i laparoskopowych) z uwzględnieniem wkładek atraumatycznych wykonanych z metamateriału, w tym stan przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia w układzie tkanka-narzędzie  
 • Dane wejściowe do certyfikacji (DHF), wstępna identyfikacja wymagań bezpieczeństwa, Lista kontrolna „Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i działania” do projektowania wyrobów medycznych, Plan certyfikacji CE i podsumowanie zarządzania ryzykiem dla dalszych działań zmierzających do certyfikacji CE wyrobu medycznego/grupy wyrobów 
 • Narzędzia kardiochirurgiczne o konstrukcji atraumatycznej/ zapewniające atraumatyczną interakcję z tkankami – narzędzie demonstracyjne o konstrukcji zmniejszającej ryzyko rozwarstwienia tkanki 
 • Procedura czyszczenia i sterylizacji wytworzonych demonstratorów narzędzi gwarantująca ich wielokrotne użycie  
 • Kompleksowe dane materiałowe dla rozwoju demonstratora, opatentowanie i publikacja, Zależność proces-struktura-właściwości-biokompatybilność, Ogólne potwierdzenie biokompatybilności dla nowych materiałów, Raport oceny biokompatybilności zgodnie z ISO10993.

W skład konsorcjum wchodzą: 

 • Politechnika Śląska – LIDER  
 • Chirstom Marcin i Marek Dyner s.c.  
 • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN  
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 
 • Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi  
 • Polymer Competence Center Leoben (PCCL) – Austria
 • JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH (JR) – Austria
 • DISTECH Disruptive Technologies GmbH (DISTECH) – Austria
 • Kocaeli University (KU) – Turcja

Planowany całkowity koszt realizacji projektu przez polskiego Wnioskodawcę: 2.789.075,21 PLN (Euro 588 971,64) 
Wnioskowana kwota dofinansowania projektu przez polskiego Wnioskodawcę: 2.652.811,46 PLN (Euro 560 196,70) 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu M-ERA.NET 3. 

Kierownik projektu

dr hab. inż. Marcin Basiaga, prof. PŚ
Kontakt: marcin.basiaga@polsl.pl

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie