A A+ A++

Rozwiązanie Problemu z Obszaru Produkty i Usługi

ABY ROZWIĄZAĆ TWÓJ PROBLEM MOŻEMY:

 • udzielić profesjonalnych porad w zakresie rozwoju nowego produktu i usługi;
 • udzielić porady lub szkolenia z zakresu rozwoju nowego produktu IT z uwzględnieniem zwinnych metodyk i metod zarządzania projektami,
 • rozwiązać problemy eksploatacji maszyn i urządzeń,
 • pomóc Ci w organizacji procesu produkcyjnego,
 • pomóc Ci w określeniu właściwości i zastosowaniu materiałów inżynierskich,
 • nauczyć Cię w jak przeprowadzić badania metalograficzne i mechaniczne badania twardości, udarności i wytrzymałości zmęczeniowej materiałów,
 • udzielić porady w zakresie spawalnictwa, odlewnictwa, przeróbki plastycznej,
 • udzielić wsparcia w rozwiązywaniu problemów utylizacji materiałów i wyrobów,
 • udzielić porady w doskonaleniu procesów produkcyjnych, usługowych i wspomagających z wykorzystaniem narzędzi zarządzania jakością,
 • wskazać kluczowe aspekty w analizie wadliwości wyrobu,
 • zaoferować pomoc w badaniu jakości usług,
 • dokonać oceny cyklu życia LCA produktów i organizacji.

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA PONIŻSZEGO FORMULARZA
ABY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DORADCĄ, KTÓRY POMOŻE CI W ROZWIĄZANIU PROBLEMU LUB WYBIERZE DLA CIEBIE WŁAŚCIWEGO EKSPERTA
:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wirtualny Punkt Porad dla Biznesu WOiZ Politechniki Śląskiej w ramach usług oferowanych przez Wirtualny Punkt Porad dla Biznesu WOiZ Politechniki Śląskiej. Zgodnie z RODO posiadam pełne prawa do moich danych, a platforma Wirtualny Punkt Porad dla Biznesu WOiZ Politechniki Śląskiej ma obowiązek usunąć każdą z bazy danych osobowych na moją prośbę

PRZEDSTAWIAMY KOMPETENCJE I ZAKRES USŁUG NASZYCH EKSPERTÓW
Z OBSZARU PRODUKCJA I USŁUGI:

mgr Filip Liebert

Kontakt e-mailowy: filip.liebert@polsl.pl

Kontakt telefoniczny: 660-xxx-xxx

Certyfikaty: PRINCE2, AgilePM, Professional Scrum Master, IPMA-D, Google Play Developer (Android)

Kompetencje i umiejętności:

 • szkolenie i porady praktyczne z zakresu zarządzania projektem rozwoju nowego produktu;
 • szkolenie i porady praktyczne z tworzenia gier komputerowych, usługi Early Access, a także wdrażania produktów na platformę Steam w postaci gier komputerowych lub oprogramowania użytkowego;
 • szkolenie z tworzenia aplikacji mobilnych w środowisku Unity na platformę Android;
 • szkolenie i porady praktyczne z zakresu zarządzania projektem informatycznym z wykorzystaniem zwinnego zarządzania projektami (AgilePM / Scrum);
 • szkolenie i porady praktyczne z zakresu tworzenia contentu marketingowego z zastosowaniem narzędzi i portali social media (YouTube, Twitter, Instagram, Facebook).

mgr inż. Patrycja Kabiesz

Kontakt e-mailowy: patrycja.kabiesz@polsl.pl

Kontakt telefoniczny: 760-xxx-xxx

Certyfikaty: Audytor ISO 45001:2018, BHP Auditor PN-N-18001 i OHSAS 18001

Kompetencje i umiejętności:

 • badania ergonomiczne i biomechaniczne;
 • ekspertyzy z zakresu bezpieczeństwa i ergonomii pracy;
 • doradztwo specjalistyczne z zakresu bezpieczeństwa pracy i ergonomii;
 • analizy workflow;
 • doskonalenie warunków pracy i życia osób z niepełnosprawnością;
 • tworzenie wirtualnego środowiska pracy;
 • ocena kultury bezpieczeństwa.

Eureca-PRO logo
Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie