A A+ A++

Regulacje prawne obowiązujące od 2018r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r.w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora ... Pobierz

 

Informacje o Szkole Doktorskiej Politechniki Śląskiej
(obowiązuje od roku 2019/2020):

https://rekrutacja.polsl.pl/szkola_doktorska/

Obrony doktorskie

mgr inż. Patrycja Kabiesz

Dyscyplina naukowa: Nauki o Zarządzaniu i Jakości
Publiczna Obrona Rozprawy Doktorskiej

Temat pracy: „Wpływ czynników ergonomicznych i workflow na efektywność procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach branży spożywczej”

Promotor:

dr hab. inż. Joanna Bartnicka, prof. PŚ

Recenzenci:

dr hab. inż Anna Szeląg-Sikora, prof. URK (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie)
dr hab. inż. Małgorzata Gotowska, prof PBŚ (Politechnika Bydgoska im. JiJ Śniadeckich)
dr hab. inż. Dariusz Plinta, prof. ATH (Akademia Techniczno-Hutnicza w Bielsku-Białej)

Ogłoszenie o Publicznej Obronie Doktorskiej ... Pobierz
Recenzja – dr hab. inż Anna Szeląg-Sikora ... Pobierz
Recenzja – dr hab. inż. Małgorzata Gotowska ... Pobierz
Recenzja - dr hab. inż. Dariusz Plinta ... Pobierz
Autoreferat ... Pobierz
Streszczenie ... Pobierz
Streszczenie w j. angielskim (Summary) ... Pobierz

mgr inż. Janusz Berek

Dyscyplina naukowa: Nauki o Zarządzaniu i Jakości
Publiczna Obrona Rozprawy Doktorskiej

Temat pracy: „Identyfikacja i kształtowanie wiodących kompetencji menedżerów przedsiębiorstw przemysłowych wysokich technologii”

Promotorzy:

dr hab. Jacek Bendkowski, prof. AWF Katowice
dr hab. inż. Aneta Michalak, prof. PŚ

Recenzenci:

prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz (SGGW w Warszawie, Instytut Zarządzania)
prof. dr hab. inż. Józef Matuszek (ATH Bielsko Biała)

Ogłoszenie o Publicznej Obronie Doktorskiej ... Pobierz
Recenzja – prof. dr hab. inż. Józef Matuszek ... Pobierz
Recenzja – prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz ... Pobierz
Autoreferat ... Pobierz
Streszczenie ... Pobierz
Streszczenie w j. angielskim (Summary) ... Pobierz

mgr Artur Biskupek

Dyscyplina naukowa: Nauki o Zarządzaniu i Jakości
Publiczna Obrona Rozprawy Doktorskiej

Temat pracy: „Model zarządzania ryzykiem w projektowaniu infrastruktury teleinformatycznej”

Promotorzy:
Promotor dysertacji: prof. dr hab. inż. Seweryn Spałek, Politechnika Śląska
Promotor pomocniczy: dr inż. Dariusz Zdonek

Recenzenci:
Prof. dr. hab. Maciej Zastempowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. inż. Alina Kozarkiewicz, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Ogłoszenie o Publicznej Obronie Doktorskiej ... Pobierz
Recenzja – prof. dr hab. Maciej Zatempowski ... Pobierz
Recenzja – dr hab. inż Alina Kozarkiewicz, prof. AGH ... Pobierz
Autoreferat ... Pobierz
Streszczenie ... Pobierz
Streszczenie w j. angielskim (Summary) ... Pobierz

mgr Edyta Wiśniewska-Placheta

Dyscyplina naukowa: Nauki o Zarządzaniu i Jakości
Publiczna Obrona Rozprawy Doktorskiej

Temat pracy: „Strategie komunikacji wewnętrznej, a skuteczność wdrażania zmian systemów zarządzania w przedsiębiorstwach”

Promotorzy:
Promotor dysertacji: dr hab. Henryk Dźwigoł, prof. PŚ, Politechnika Śląska
Promotor pomocniczy: dr inż Józef Ober

Recenzenci:
prof. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek, Uniwersytet M.Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. inż Zbigniew Wiśniewski, prof. PŁ, Politechnika Łódzka w Łodzi

Ogłoszenie o Publicznej Obronie Doktorskiej ... Pobierz
Recenzja – prof. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek ... Pobierz
Recenzja – dr hab. inż Zbigniew Wiśniewski, prof. PŁ ... Pobierz
Autoreferat Pracy Doktorskiej (do pobrania w PDF) ... Pobierz
Streszczenie ... Pobierz

mgr inż. Aleksandra Wierzbicka

Dyscyplina naukowa: Nauki o Zarządzaniu i Jakości
Publiczna Obrona Rozprawy Doktorskiej

Temat pracy: „Model zrównoważonych przepływów towarowych w systemie logistycznym miasta”

Promotorzy:
Promotor dysertacji: dr hab. inż. Katarzyna Dohn, prof. PŚ, Politechnika Śląska
Promotor pomocniczy: dr inż. Zbigniew Żebrucki

Recenzenci:
dr hab. Blanka Wioletta Tundys, prof. USz
prof. dr hab. Jerzy Lewandowski

Ogłoszenie o Publicznej Obronie Doktorskiej ... Pobierz
Recenzja – dr hab. Blanka Wioletta Tundys, prof. USz ... Pobierz
Recenzja – prof. dr hab. Jerzy Lewandowski ... Pobierz
Autoreferat Pracy Doktorskiej (do pobrania w PDF) ... Pobierz

mgr Mariusz Kmiecik

Dyscyplina naukowa: Nauki o Zarządzaniu i Jakości
Publiczna Obrona Rozprawy Doktorskiej

Temat pracy: „Modelowanie sieci dystrybucyjnych w warunkach scentralizowanego prognozowania popytu na produkty”

Promotorzy:
Promotor dysertacji: dr hab. inż. Marzena Kramarz, prof. PŚ, Politechnika Śląska
Promotor pomocniczy: dr inż. Maciej Wolny

Recenzenci:
dr hab. inż. Maja Kiba-Janiak, prof. UEW
prof. dr hab. Stanisław Krawczyk

Ogłoszenie o Publicznej Obronie Doktorskiej – Aktualizacja 14.09.2020 ... Pobierz
Recenzja – dr hab. inż. Maja Kiba-Janiak, prof. UEW ... Pobierz
Recenzja – prof. dr hab. Stanisław Krawczyk ... Pobierz
Autoreferat Pracy Doktorskiej (do pobrania w PDF) ... Pobierz

Archiwalne obrony doktorskie

Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie