A A+ A++

Zeszyty Naukowe „Organizacja i Zarządzanie” Politechniki Śląskiej – link do strony czasopisma naukowego

Scientific Papers of Silesian University of Technology – Organization & Management Series (ISSN 1641-3466)

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie są czasopismem znajdującym się na liście czasopism punktowanych MNiSW. Obecnie za opublikowanie w nich artykułu uzyskuje się 20 punktów.

Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie