A A+ A++

Regulacje prawne obowiązujące od 2018r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r.w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora ... Pobierz

 

Habilitacje

 

dr inż. Joanna Bartnicka

Skład komisji ... Pobierz

 

dr Jacek Strojny

Wniosek ... Pobierz
Autoreferat ... Pobierz
Skład Komisji ... Pobierz
Recenzja 1 ... Pobierz
Recenzja 2 ... Pobierz
Recenzja 3 ... Pobierz
Uchwała Rady Dyscypliny o nadaniu stopnia doktora hablitowanego ... Pobierz

 

Archiwalne postępowania habilitacyjne

dr inż. Ewa Stawiarska

dr Mariola Dźwigoł-Barosz

dr inż. Piotr Kordel

dr inż. Katarzyna Ragin-Skorecka

dr Elena Mieszajkina

dr inż. Sławomir Olko

dr Agnieszka Kowalska-Styczeń

dr inż. Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek

dr Monika Odlanicka-Poczobutt

dr inż. Katarzyna Dohn

dr inż. Anna Kwiotkowska

Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie