A A+ A++

Czasopismo Naukowe Zarządzanie i Jakość – link do strony

Management and Quality (ISSN 2658-2104) to czasopismo naukowe które będzie publikować artykuły w szczególności dotyczące nauk o zarządzaniu i jakości, ale również publikacje z zakresu nauk społecznych i technicznych, które dotyczą szeroko rozumianych kwestii zarządzania i jakości. Czasopismo jest czasopismem elektronicznym. Wydawcą czasopisma jest Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa oddział Katowice.

Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie