A A+ A++
Pracownicy

Pracownicy

 

 

dr hab. inż. Adam Popowicz
Stanowisko: profesor uczelni
Telefon: 32-237 21 91
E-mail: adam.popowicz@polsl.pl
Adres: Gliwice, Akademicka 16, pokój 711

Popowicz Adam
 1. Publikacje naukowe – plik XLS.
 2. Zapraszamy do zapoznania się z działalnością grupy kierowanej przez Adama Popowicza: Silesian University of Technology Observatories (SUTO): suto.aei.polsl.pl
 3. Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w takich projektach:
  • Kierownik projektu w ramach konkursu PRELUDIUM finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, pt. „Nowe metody redukcji zakłóceń impulsowych w obrazach astronomicznych”, 03/09/2014 – 02/09/2016
  • Kierownik projektu w ramach konkursu SONATA finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, pt. „Poprawa precyzji pomiarów fotometrycznych uzyskanych z pierwszych polskich satelitów naukowych”, 23/01/2017 – 22/01/2019
  • Wykonawca w projekcie międzynarodowym, finansowanym po stronie polskiej m.in. przez Narodowe Centrum Nauki oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej, pt. „BRITE: Brightest Star Explorer”.
  • Wykonawca w projekcie międzynarodowym finansowanym z grantów norweskich, pt. „Automated assessment of joint synovitis activity from medical ultrasound and power dopploer examinations using image processing and machine learning methods” (Pol-Nor/204256/16/2013), 2009-2014
  • Wykonawca w projekcie w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, pt. „Górnośląskie Centrum Obliczeń Naukowych i Inżynierskich”, (POIG.02.03.01-24-099/13), 2014-2016
  • Wykonawca w projekcie polsko-meksykańskim finansowanym przez Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pt. “Interferometría de motas de estrellas cerca de 30 parsecs de la vecindad solar (Speckle interferometry of stars about 30 parsecs from the solar neighborhood)”, (IN102514), 2016-2017
  • Wykonawca w projekcie realizowanym przez firmę KP Labs, finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach konkursu Szybka Ścieżka, pt. „Innowacyjny system hiperspektralny do obserwacji Ziemi (HyperCam) o podwyższonej rozdzielczości spektralnej umożliwiający automatyczne przetwarzanie i selekcjonowanie danych satelitarnych na orbicie w oparciu o nowe algorytmy segmentacji i klasyfikacji obrazów satelitarnych wykorzystujące głębokie sieci konwolucyjne”, 2018-2020
  • Wykonawca w projekcie NCBIR w konkursie LIDER „SafeDNN” dotyczącego bezpieczeństwa głębokich sieci neuronowych oraz sztucznej inteligencji (LIDER/51/0221/L-11/19/NCBR/2020), 2021-2023

 

 1. Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową albo artystyczną:
  • Laureat konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o stypendium dla wybitnych młodych naukowców, prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej – stypendium przyznane na lata 2017-2019
  • Laureat konkursu START organizowanego przez Fundacje na rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców na początku kariery naukowej, posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań (2015)
  • Coroczna nagroda Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia naukowe zespołowe i/lub indywidualne (2016-nadal)

 2. Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych:
  • Adam Popowicz, „PSF photometry for BRITE nano-satellite mission”, SPIE Astronomical Telescopes+Instrumentation 2018, Austin, USA, 2018
  • Fernando Angeles, Valeri Orlov, Adam Popowicz, „Fast photometry of stars”, SPIE Astronomical Telescopes+Instrumentation 2018, Austin, USA, 2018 (sesja plakatowa)
  • Adam Popowicz, „Image processing in the BRITE nano-satellite mission”, SPIE Astronomical Telescopes+Instrumentation 2016, Edynburg, Szkocja, 2016
  • Adam Popowicz, Bogdan Smołka, „Isoline based image colorization”, UKSim-AMSS, International Conference on Computer Modelling and Simulation (IEEE-UKSim), Cambridge, Wielka Brytania, 2014
  • Adam Popowicz, Bogusław Cyganek, Bogdan Smołka, „Lischitz Cover based image colorization”, 9th South East European Doctoral Student Conference (DSC), Tesaloniki, Grecja, 2014 (praca nagrodzona jako najlepsza prezentacja konferencji)
  • Adam Popowicz, „Defekty radiacyjne matryc CCD satelitów BRITE”, VII-th Scientific Conference of Young Astronomers, Częstochowa, Polska, 2015
  • Adam Popowicz, Aleksander Kurek, Bogdan Smołka „Śląskie Laboratorium Obrazowania Astronomicznego”, VIII-th Scientific Conference of Young Astronomers, Częstochowa, Polska, 2016
  • Adam Popowicz, „Reduction of impulsive noise in astronomical images”, VIII-th Scientific Conference of Young Astronomers, Częstochowa, Polska, 2016
  • Adam Popowicz, „Minimal flux and SNR of tip-tilt guiding star in small telescope system”, Wykorzystanie Małych Teleskopów 2016, Kielce, Polska, 2016
  • Adam Popowicz, „BRITE CCD data defects and reduction of observations in traditional mode”, Science with BRITE-Constellation: Initial results, Gdańsk, Polska, 2015
  • Adam Popowicz, „PSF photometry of BRITE images”, Third BRITE-Constellation Science Conference, Quebec, Canada, 2017
  • Adam Popowicz, „An algorithm for joint and bone localization in USG images of rheumatoid arthritis”, International Conference on Computer Systems in Medicine and Health, Szczyrk, Polska, 2016

 3. Udział w konsorcjach i sieciach badawczych:
  • Członek konsorcjum założonego w celu budowy polskiego satelity UVSat pomiędzy: Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie, Uniwersytetem Wrocławskim, Politechniką Rzeszowską i Politechniką Śląską. Autor wniosku był przedstawicielem Uczelni oraz wykonawcą fragmentów studium wykonalności satelity, złożonego do Polskiej Agencji Kosmicznej

 4. Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych:
  • Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, członek w latach 2012-obecnie, sekretarz oddziału gliwickiego.
  • Polskie Towarzystwo Astronomiczne, członek w latach 2011-obecnie.

 5. Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich:
  • Wyjazd naukowy finansowany przez UNAM Meksyk, listopad-grudzień 2016, wraz z tygodniową pracą naukową na obserwatorium San Pedro Martir – współpraca z dr. Valerim Orlovem w tematyce automatyzacji szybkiej fotometrii wykorzystującej kamery z czujnikami EMCCD.
  • Wyjazd naukowy finansowany przez UNAM Meksyk oraz Meksykańską Agencję Kosmiczną, czerwiec-lipiec 2018, wraz z tygodniową pracą naukową na obserwatorium San Pedro Martir oraz współpracą z Meksykańską Agencją Kosmiczną (dr Alejandro Farah) w celu rozpoczęcia wspólnych prac w zakresie eksploracji przestrzeni kosmicznej.

 6. Wykonane ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie:
  • Studium wykonalności „Astronomiczny Satelita Obserwacyjny w paśmie UV – fragment pt. Detektory”, termin realizacji: 28.10.2016, (zamawiający Centrum Astronomiczne Mikołaja Kopernika w Warszawie).
  • Opinia o innowacyjności systemu do inteligentnej i automatycznej analizy zdjęć satelitarnych z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych - termin realizacji: 21.06.2017, (zamawiający KP Labs sp. z o.o.).
  • Analiza parametrów pracy instrumentu optycznego dla satelity hiperspektralnego - termin realizacji 21.06.2017, (zamawiający KP Labs sp. z o.o.).
  • Opracowanie konstrukcji i testów walidacyjnych torów optycznych przeznaczonego dla dwóch sensorów małego satelity do obrazowania powierzchni ziemi, termin realizacji 01.01.2018 - 31.12.2018, (zamawiający KP Labs sp. z o.o.).
  • Opracowanie technik kalibracji czujników wizyjnych pracujących w zakresie światła widzialnego i bliskiej podczerwieni w przestrzeni kosmicznej, 01.06.2018 - 30.09.2019, (zamawiający KP Labs sp. z o.o.).
  • Opracowanie technik wstępnego przetwarzania danych z czujników wizyjnych dla małego satelity przeznaczonego do obrazowania powierzchni ziemi, 01.01.2019 - 31.03.2020, (zamawiający KP Labs sp. z o.o.).

 7. Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych:
  • Publications of the Astronomical Society of the Pacific
  • Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
  • Astronomy & Astrophysics
  • Remote Sensing (MDPI)
  • Sensors (MDPI)
  • International Conference on Artificial Intelligence and Statistics

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie