A A+ A++
Pracownicy

Pracownicy

 

 

dr inż. Piotr Kowalik
Stanowisko: adiunkt
Telefon: 32-237 22 64
E-mail: piotr.kowalik@polsl.pl
Adres: Gliwice, Akademicka 16, pokój 608

kowalik_piotr

Krótka biografia naukowa

 • Studia magisterskie na kierunku “Elektronika” specjalność “Aparatura elektroniczna” ukończone w czerwcu 1996 r. (praca dyplomowa: „Stanowisko do pomiaru siły termoelektrycznej”).
 • Praca doktorska „Wytwarzanie i badanie właściwości elektrofizycznych cienkich hybrydowych warstw rezystywnych NiCr+NiP” (promotor prof. dr hab. Sławomir Kończak) obroniona w 2001r.

 

Pełnione funkcje

 • Opiekun praktyk studenckich dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja oraz Teleinformatyka

 

Zainteresowania naukowe

 • Warstwy metaliczne i rezystywne oparte na stopie Ni-P.
 • Wykorzystanie warstw Ni-P w fotowoltaice – wytwarzanie elektrod.
 • Wykorzystanie warstw Ni-P w technice sensorowej.
 • Selektywne wytwarzanie warstw metalicznych i rezystywnych.
 • Modelowanie procesu wytwarzania warstw metalicznych i rezystywnych.

 

Wybrane osiągnięcia

 • Autor 56 publikacji naukowych.
 • Prace przy organizacji 3 konferencji międzynarodowych IMAPS
 • Członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS) oraz Komisji Elektroniki PAN Oddział w Katowicach.

 

Osiągnięcia dydaktyczne

 • Promotor ponad 21 prac magisterskich i 11 inżynierskich.
 • Przygotowanie nowych przedmiotów w języku polskim i angielskim, m.in.:
  • Podstawy Elektrotechniki, Elektroniki i Miernictwa,
  • Hybrydowe Układy Elektroniczne (Kierunek Elektronika i Telekomunikacja,
  • Technologie Montażu Elementów Elektronicznych,
  • Materials and Process for Electronics Technology,
  • Technologie Mikroelektroniczne,
  • Nowoczesne technologie pozyskiwania i akumulowania energii,
  • Electrotechnics and electronics,
  • Electrical Engineering.

 

Nagrody i wyróżnienia

 1. Nagroda Rektora, 2018, Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach, nagroda za osiągnięcia organizacyjne
 2. Nagroda Rektora, 2016, Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach, nagroda za osiągnięcia organizacyjne
 3. Nagroda Rektora, 2015, Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach, nagroda za osiągnięcia organizacyjne
 4. Nagroda Rektora, 2014, Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach, nagroda za osiągnięcia organizacyjne
 5. Nagroda Rektora, 2013, Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach, nagroda za osiągnięcia organizacyjne
 6. Nagroda Rektora, 2012, Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach, nagroda za osiągnięcia naukowe
 7. Nagroda Rektora, 2002, Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach, nagroda za osiągnięcia w dziedzinie naukowej
 8. Nagroda Rektora, 1999, Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach, nagroda za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej

 

Patenty

P.404234/Pat.235037 (data udzielenia prawa 27.01.2020), Kowalik P., Kulawik J., Pruszowski Z.,  Pasta katalityczna do wytwarzania selektywnych warstw metalicznych Ni-P, Co-P, Ni-Co-P i sposób wytwarzania selektywnych warstw metalicznych Ni-P, Co-P, Ni-Co-P z użyciem pasty katalitycznej

 

Wybrane publikacje naukowe

 1. Piotr Kowalik, 2017, Zastosowanie warstw opartych na stopie Ni-P w technologii rezystorów warstwowych i fotowoltaice., Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice
 2. Kowalik, Wróbel E., Mazurkiewicz J., 2021, Computer-aided selective production of low-resistance NiP and NiCuP layers, Vol. 36 Issue: 2, pp.157-161.
 3. Kowalik, Wróbel E., Mazurkiewicz J., 2019, Selective metallization of silicon and ceramic substrates, Microelectronics International, Vol. 38 Issue: 4, pp.83-87.
 4. Filipowski W., Pruszowski Z., Waczyński K., Kowalik, Kulawik J., 2017,  Relationship between resistance, TCR and stabilization temperature of amorphous Ni-P alloy, Microelectronics International, Vol. 34 Issue 3, pp. 154-159.
 5. Kowalik P., Pruszowski Z., 2017, Mathematical model of the process of creating film resistors with a Ni-P resistive layer, Proceedings of the 21st European Microelectronics and Packaging Conference (EMPC 2017), s. 1-5.
 6. Kowalik, Wróbel E., Mazurkiewicz J., 2016, Electrical parameters of solar cells with electrodes made by selective metallization, Microelectronics International, Vol. 33 Issue 1, pp. 36-41.
 7. Wróbel, Kowalik P., Mazurkiewicz J., 2015, Selective metallization of solar cells, Microelectronics International, Vol. 32, Issue 1, pp. 1-7.
 8. Kowalik P., Pruszowski Z., Kulawik J., Czerwinski A., Pluska M., 2014, Changes in TCR of amorphous Ni-P resistive films as a function of thermal stabilization parameters, Microelectronics International, Vol. 31, Iss. 3, pp. 24-28.
 9. Pruszowski Z., Kowalik P., Filipowski W., 2011, Wpływ podstawowych parametrów procesu technologicznego wytwarzania stopu rezystywnego Ni-P na rezystancję i TWR warstwy rezystywnej osadzonej na podłożu glinokrzemianowym, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), R. 86, Nr 6, s. 276-278.
 10. Pruszowski Z., Kowalik P., 2010, Wytwarzanie stabilnych warstw rezystywnych metodą bezprądowej metalizacji, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), R. 86, Nr 6, s. 276-278. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wytworzeniu warstw Ni-P na podłożach ceramicznych, wykonaniu pomiarów rezystancji i TWR rezystorów testowych, analizie otrzymanych wyników oraz napisaniu rozdziału „Metodyka i wyniki badań” w publikacji.  Mój udział procentowy szacuję na 50%.
 11. Pruszowski Z., Kowalik P., Cież M., Kulawik J., 2009, Influence of solution acidity on composition structure and electrical parameters of Ni-P alloys, Microelectronics International, Vol. 26, Iss. 2, pp. 24-28.

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie