A A+ A++

System Zapewnienia Jakości Kształcenia

W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia, Senat Politechniki Śląskiej zdecydował o wprowadzeniu na Uczelni Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (SZJK). System ten obowiązuje na wszystkich wydziałach Politechniki Śląskiej i jest wdrażany od roku akademickiego 2008/2009.
SZJK jest to zbiór wytycznych, zasad i procedur obejmujących wszystkie aspekty procesu kształcenia. System jest opisany w Księdze Jakości Kształcenia i związanych z nią procedurach.

Cele Systemu:

 • podwyższenie jakości kształcenia,

 • sprecyzowanie i ujednolicenie obowiązków i uprawnień uczestników procesu kształcenia,

 • podniesienie rangi pracy dydaktycznej,

 • zwiększenie wpływu studentów na proces kształcenia,

 • rozpowszechnianie dobrych praktyk w procesie dydaktycznym,

 • promocja oferty dydaktycznej Uczelni.

Skład Wydziałowej Komisji ds. SZJK kadencji 2021-2024:

 1. dr inż. Michał Sawicki (przewodniczący, Pełnomocnik Dziekana ds. SZJK)
 2. dr hab. inż. Adam Gałuszka Prof. PŚ (przedstawiciel Katedr "Automatyka")
 3. dr hab. inż. Bartłomiej Zieliński Prof. PŚ (przedstawiciel Katedr "Informatyka")
 4. dr inż. Andrzej Kukiełka (przedstawiciel Katedr "Elektronika")
 5. mgr inż. Krzysztof Hanzel (przedstawiciel Samorządu Doktorantów)
 6. p. Marzena Dekarz (przedstawiciel Samorządu Studentów)

Wydziałowi audytorzy wewnętrzni kadencji 2021-2024:

 1. dr inż. Mieczysław Jagodziński (przedstawiciel Katedr "Automatyka")
 2. dr inż. Andrzej Kozyra (przedstawiciel Katedr "Automatyka")
 3. dr inż. Aleksandra Werner (przedstawiciel Katedr "Informatyka")
 4. dr inż. Krzysztof Dobosz (przedstawiciel Katedr "Informatyka")
 5. dr hab. inż. Tomasz Pander prof. PŚ (przedstawiciel Katedr "Elektronika")
 6. dr inż. Krzysztof Taborek (przedstawiciel Katedr "Elektronika")

 

Dokumentacja SZJK ważna od 01.03.2022

 

Dokumentacja SZJK ważna do 28.02.2022*

   • * udostępniono wszystkie dokumenty wydziałowe oraz wybrane dokumenty uczelniane. Pełna dokumentacja uczelniana dostępna jest <tutaj> i <tutaj - archiwalne> dla osób posiadających konto w domenie polsl.pl

  •  

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie