A A+ A++

Współpraca międzynarodowa

Nasz Wydział prowadzi aktywną i szeroko zakrojoną współpracę z innymi ośrodkami w kraju i za granicą obejmującą współpracę naukowo-badawczą, przyjazdy profesorów wizytujących, wyjazdy pracowników Wydziału do innych ośrodków krajowych i międzynarodowych, ofertę studiów w języku angielskim skierowaną dla studentów polskich i zagranicznych, wspólne studia z innymi uczelniami i program podwójnego dyplomowania.  

 

Współpraca naukowo-badawcza Wydziału z zagranicą

Profesorowie wizytujący

Oferty wyjazdów

Study in English

Podwójne dyplomowanie

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie