A A+ A++

Działalność Naukowo-Badawcza

Wydział AEI prowadzi działalność naukowo-badawczą w obszarach:

 • Modelowania, symulacji i sterowania w automatyce i robotyce
 • Pomiarów i systemów sterowania
 • Technologii Przemysłu 4.0
 • Cybernetyki i nanotechnologii
 • Analizy, syntezy, diagnostyki i modelowania zaawansowanych układów elektronicznych
 • Mikroinformatyki i systemów cyfrowych
 • Systemów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych
 • Algorytmiki i realizacji złożonych problemów obliczeniowych
 • Systemów cyber-fizycznych i technologii Internetu rzeczy
 • Grafiki komputerowej oraz przetwarzania i analizy obrazu
 • Baz danych, inżynierii danych i rozwoju wydajnych systemów komputerowych
 • Eksploracji danych, sztucznej inteligencji i technologii Big Data
 • Transmisji i kodowania informacji
 • Sieci komputerowych
 • Informatyki kwantowej i przemysłowej
 • Inżynierii i biologii systemów oraz bioinformatyki

Zakres prowadzonych prac badawczych Wydziału wpisuje się Priorytetowe Obszary Badawcze (POB) zdefiniowane przez Politechnikę Śląską:

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie