A A+ A++

Strategia Wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki na lata 2021-2026

WIZJA:

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki jako wiodący ośrodek nauki, innowacyjnego, międzynarodowego kształcenia i współpracy z otoczeniem, zajmujący czołowe miejsce na mapie edukacyjnej i naukowej Polski i rozpoznawalny w Świecie.

 

MISJA:

Misją Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki jest kształcenie wszechstronnych i twórczych specjalistów na potrzeby innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy oraz prowadzenie najwyższej jakości badań naukowych z zakresu automatyki i robotyki,
biotechnologii, elektroniki, telekomunikacji i informatyki, przyczyniających się do rozwoju nauki i gospodarki.

Dokumentacja:

Strategia Wydziału została uchwalona uchwałą Rady Wydziału z dnia 19 stycznia 2021

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie