A A+ A++
photo
Autor: Wojciech Wojtowicz Publikacja: 14.04.2021 Aktualizacja: 19.04.2021

Prof. dr hab. inż. Marcin Gorawski profesorem nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 22.02.2021 r. nadał dr hab. Marcinowi Gorawskiemu tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja (MonitorPolski2021/poz.324 z dn. 6.04.2021 r.) na wniosek postępowy Rady Doskonałości Naukowej z dnia 22.12.2020 r.

Prof. Marcin Gorawski rozpoczął swoją pracę naukową pod kierunkiem prof. Stefana Węgrzyna w Instytucie Informatyki Czasu Rzeczywistego Wydziału Automatyki i Informatyki (obecnie Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej) oraz jednocześnie w Zakładzie Systemów Automatyki Kompleksowej Polskiej Akademii Nauk, (obecnie Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN) w Gliwicach. Pracę doktorską pt.: Sieci samoochronne dla zbioru uszkodzeń rodzaju kombinacyjnego, asynchronicznego i oscylacyjnego jako nowa podklasa sieci tolerujących błędy, obronił w roku 1986 r. a promotorem był prof. Ferdynand Wagner. Następnie w 2010 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego przedstawiając monografię pt.: Zaawansowane hurtownie danych. Oba stopnie naukowe, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie informatyka, uzyskał decyzją Rady Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.

Od 2010 roku prof. Marcin Gorawski koncentruje się na autorskiej Teorii Przestrzeni Danych i Algorytmów (TPDiA) i metodykach budowy systemów zaawansowanych hurtowni wielkich zbiorów danych (ang. BigData) oraz na uszczegółowieniu modeli i patentowaniu rozwiązań. Prace te obejmują szeroki zakres problemów naukowo-badawczych, począwszy od problemu modelowania i projektowania schematów logicznych, przez indeksowanie danych, algorytmy materializowanych list agregatów (MAL), równoważenie obciążenia w systemach strumieniowych i bezopóźnieniowych hurtowniach danych, eksplorację danych i trajektorii ruchu wraz z ochroną ich prywatności, a skończywszy na wykrywaniu anomalii krytycznych w wielkich zbiorach danych i przetwarzaniu równoległym w procesach ekstrakcji i magazynowania danych. W okresie od 2010 roku powstało ponad 50 publikacji, 5 (z 9 łącznie) patentów i 3 obronione rozprawy doktorskie z  wyróżnieniem. 

Prof. Marcin Gorawski  jest autorem i współautorem ponad 360 artykułów w czasopismach, rozdziałów w książkach i referatów konferencyjnych. Liczba publikacji oraz indeks Hirscha podawane przez bazy danych bibliograficznych wynoszą odpowiednio: Web of Science (86, H-Indeks 7), SCOPUS (96, H-Indeks 8), Google Scholar (348, H-Indeks 13), DBLP (93).

 Prof. Marcin Gorawski w swojej karierze zajmował się projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych dla przemysłu (m.in. dla cementowni Górażdże, Huty Katowice, Huty Metali Nieżelaznych Szopienice, Huty Cynku i Ołowiu Miasteczko Śląskie, KWK Makoszowy, KWK Szombierki, KWB Turów, Elektrownia Turów). Pracował w wielu firmach informatycznych (m.in. w Oracle Corporation, COIG S.A.). Uczestniczył w ponad 75 projektach badawczych i grantach oraz wdrożeniach ponad 220 systemów IT. Wypromował również ponad 100 magistrów i ponad 50 inżynierów informatyków. Opracował blisko 40 programów studiów dla Politechniki Śląskiej oraz Politechniki Wrocławskiej.

Udostępnij:fbtwitter

Aktualności

Pokaż wszystkie
photo

Przestrzeganie obowiązkowych zasad podczas epidemii

Tomasz Haptas
2021-02-04 00:54:34
2021-03-02 13:05:30
04.02.2021
photo

Narodowy program publikacji naukowych Springer 2020

Tomasz Haptas
2020-08-13 07:48:17
2021-02-04 00:45:13
13.08.2020
photo

Targi KOMPOZYT-EXPO w Krakowie

Wideo może być bardzo pomocne w przedstawieniu swojego punktu widzenia.

Tomasz Haptas
2020-08-13 07:46:51
2021-02-04 00:49:58
13.08.2020
1 z 1

Więcej aktualności

Wydarzenia

Pokaż wszystkie

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie