A A+ A++


Jak mogę założyć konto w domenie student.polsl.pl?

Konta pocztowe w domenie student.polsl.pl otrzymują studenci Politechniki Śląskiej. Odbywa się to automatycznie, po przyjęciu kandydata na studia. Login i hasło kandydata zostają wysłane na prywatny mail studenta, podany w trakcie rekrutacji. Prywatny mail studenta w systemie USOS może zostać zmieniony na wniosek studenta w Biurze Obsługi Studenta (BOS). Nie ma konieczności podejmowania jakichkolwiek innych działań.
Wszystkie konta posiadają adresy wg schematu @student.polsl.pl
Hasło do konta USOSWEB i konta e-mail jest tożsame.
W przypadku problemów z loginem lub hasłem należy kontaktować się z BOSem .


Mam problem z wysyłaniem lub odbieraniem poczty za pomocą programu pocztowego.

W pierwszej kolejności sprawdź, czy ustawienia Twojego programu pocztowego są zgodne z instrukcją konfiguracji znajdującą się na stronach pomoc.polsl.pl.
Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy połączenia z serwerem nie są blokowane przez oprogramowanie typu firewall lub antywirus, zainstalowane na komputerze z którego korzystasz. Zdarza się, że oprogramowanie to blokuje przesyłanie poczty.
Zainstaluj także najnowszą wersję programu pocztowego oraz zaktualizuj system operacyjny. W przypadku systemów Windows skorzystaj z usługi "Windows Update". W ramach usługi "Windows Update" zainstaluj także opcjonalną funkcjonalność "Microsoft Update". Spowoduje to aktualizację pozostałego oprogramowania Microsoftu (np. pakietu Microsoft Office), a nie tylko samego systemu operacyjnego Windows.

 


Jak zmienić hasło swojego użytkownika w domenie student.polsl.pl?

Hasło można zmienić w każdej chwili na stronie zmiany hasła.

Kryteria poprawności nowego hasła są następujące:

  • hasło musi mieć długość co najmniej 12 znaków;
  • hasło musi zawierać co najmniej 3 z 4 następujących grup znaków: duże litery alfabetu angielskiego, małe litery alfabetu angielskiego, cyfry, znaki specjalne;
  • hasło musi być inne niż wcześniej stosowane hasła do konta w domenie POLSL.PL;
  • hasło nie może zawierać imienia, nazwiska oraz nazwy użytkownika
  • hasło nie powinno zawierać polskich znaków, ze względu na możliwe problemy będące konsekwencją różnego sposobu kodowania polskich znaków w różnych aplikacjach i systemach.


Jak odzyskać zapomniane hasło do poczty studenckiej?

Hasło do poczty studenckiej jest tożsame z hasłem do konta USOSweb. W przypadku problemów z loginem lub hasłem należy kontaktować się z BOSem w celu zresetowania hasła. Login i hasło zostanie zresetowane i przesłane na prywatny email studenta, który w trakcie rekrutacji został podany przez kandydata na studia lub w późniejszym terminie został przez niego zmieniony.


Jak odzyskać zapomniane hasło do systemu USOSweb lub APD?

Login i hasło do aplikacji USOSweb i APD jest tożsame z hasłem do poczty studenckiej. W przypadku problemów z loginem lub hasłem należy kontaktować się z BOSem w celu zresetowania hasła. Login i hasło zostanie zresetowane i przesłane na prywatny email studenta, który w trakcie rekrutacji został podany przez kandydata na studia lub w późniejszym terminie został przez niego zmieniony.


Jakie są limity pojemności skrzynki?

W zależności od rodzaju przypisanej licencji Office 365 pojemność wynosi 50 GB lub 100 GB.

Maksymalny rozmiar jednej wiadomości e-mail to 150 MB (razem ze wszystkimi załącznikami).
Z przyczyn technicznych podczas przesyłania wiadomości między serwerami jej rozmiar może zostać zwiększony o około 33%, zatem efektywnie maksymalny rozmiar jednej wiadomości może wynosić ok. 112 MB.

Prosimy mieć na uwadze, że wiele zewnętrznych systemów poczty elektronicznej nie przyjmuje tak dużych wiadomości.

Dostępną pojemność oraz aktualną zajętość można w każdej chwili sprawdzić logując się do skrzynki przez stronę internetową (Outlook w sieci Web  https://outlook.office.com/owa/polsl.pl), klikając „Ustawienia” w prawym górnym rogu (ikonka koła zębatego), następnie „Wyświetl wszystkie ustawienia programu Outlook”. W wyświetlonym oknie kliknij „Ogólne” – „Przestrzeń dyskowa”.

Informacje na temat pojemności oraz aktualnej zajętości skrzynki dostępne są także w aplikacji Microsoft Outlook połączonej jako Microsoft 365 / Office 365 / Exchange.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie