A A+ A++

Zgłaszanie problemów za pomocą poczty elektronicznej

abuse@polsl.pl - zgłaszanie incydentów sieciowych

ca@polsl.pl - sprawy związane z wydawaniem i użytkowaniem certyfikatów X.509

dns@polsl.pl - sprawy związane z usługą DNS, rejestracją nazw itp.

RN4-1-SIW@polsl.pl - Sekcja ds. Infrastruktury Wirtualnej (SIW), sprawy związane z korzystaniem z usługi VDI (Virtual Desktop Infrastructure) dostępnej pod adresem https://vdi.polsl.pl

dziekanat@polsl.pl - kłopoty z systemem "Dziekanat"

eduroam@polsl.pl - sprawy związane z siecią eduroam

netadm@polsl.pl - sprawy dotyczące sieci rozległych, zgłoszenia problemów z działaniem sieci, ogólny adres pierwszego kontaktu w sprawach związanych z siecią

fw@polsl.pl - sprawy związane z firewallem uczelnianym, blokadami adresów i polityką bezpieczeństwa 

rekrutacja@polsl.pl - pomoc techniczna dotycząca systemu obsługi rekrutacji IRK.polsl.pl

pomoctechniczna.USOS@polsl.pl - pomoc techniczna dotycząca problemów z dostępnością i logowaniem do aplikacji systemu USOS

pomoc.USOS@polsl.pl - pomoc techniczna dotycząca zgłaszania z działaniem aplikacji USOS niezgodnym z instrukcją lub w sytuacji, gdy aplikacja USOS przedstawia nieprawidłowe/niekompletne dane

pomoc.EKOS@polsl.pl - pomoc techniczna Elektronicznego Katalogu Ocen Studenckich

pomoc.ats4@polsl.pl - pomoc techniczna Internetowego Systemu Planowania Zajęć

postmaster@polsl.pl - sprawy związane z pocztą pracowniczą i domeną polsl.pl

sysadm@polsl.pl - obsługa systemów unixowych, zestawienie VPN

sysoper@polsl.pl - kłopoty z kontami, pocztą itd.

pomoc.CI@polsl.pl - pomoc techniczna i merytoryczna w systemach: DAX, SOD
i e-Politechnika

wwwadm@polsl.pl - obsługa stron WWW

Administratorzy wydziałowi ATS4Sekretariat Centrum Informatycznego

tel. 32 237-20-32

Dyżury telefoniczne w Centrum Komputerowym

Dyżury telefoniczne operatorów sieciowych: całodobowo od poniedziałku do niedzieli.
Telefon do operatorów: 32 237-15-69.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie