A A+ A++

Materiały konferencyjne / Conference materials:

 

17.01.2022 - POB3 Poznaj Projekt / POB3 Meet the Project

Harmonogram Pobierz

15.12.2021 - POB3 Poznaj Naukowca / POB3 Meet the Scientist

Harmonogram Pobierz

08.12.2021 - POB3 Poznaj Edytora / POB3 Meet the Editor

Harmonogram Pobierz

25.05.2021 - POB3 Poznaj Firmę / Meet the Compan

Harmonogram Pobierz

13.04.2021 - POB3 Poznaj Edytora / Meet the editor

Harmonogram Pobierz

30.03.2021 - POB3 Poznaj Edytora / POB3 Meet the Editor

Harmonogram Pobierz

23.03.2021 - POB3 Spotkanie Naukowe / Scientific Meeting

Harmonogram Pobierz
Prezentcja: D. Janicki PL
Kształtowanie struktury i właściwości warstw wierzchnich odlewów z żeliwa sferoidalnego w procesie stopowania laserowego
Pobierz
Presentation: D. Janicki EN
Shaping the structure and properties of surface layers of ductile cast iron by laser alloying
Pobierz
Prezentacja: M. Pawlyta PL
Nowoczesne materiały w katalizie heterogenicznej
Pobierz
Presentation: M. Pawlyta, EN
Modern materials in heterogeneous catalysis
Pobierz
Prezentacja: A. Woźniak PL
Hybrydowa modyfikacja powierzchni stopu tytanu Ti6Al4V, oraz laserowe powierzchniowe wtapianie nanocząstek złota do PEEK
Pobierz
Presentation: A.Wozniak, EN
Hybrid surface modification of Ti6Al4V titanium alloy and laser superficial fusion of gold nanoparticles with PEEK polymer
Pobierz
Prezentacja: A. Blacha-Grzechnik PL
Fotoaktywne warstwy organiczne: formowanie, charakterystyka i zastosowanie
Pobierz
Presentation: A. Blacha-Grzechnik EN
Photoactive organic layers: deposition, characterization and application
Pobierz
Presentation: W. Isaac EN
Crashworthiness performance of green composite energy absorbing structure with embedded sensing device providing cleaner environment for sustainable maintenance
Pobierz
Prezentacja: P. Powroźnik PL
Projektowanie struktur opartych na materiałach funkcjonalnych do zastosowań w elektronice, optoelektronice i czujnikach gazów
Pobierz
Presentation: P. Powroznik EN
Design of functional materials based structures for applications in electronics, optoelectronics and gas sensors
Pobierz
Prezentacja: A. Radoń PL
Zastosowanie szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej do określania zmian strukturalnych i zachowania jonów oraz elektronów w materiałach nieorganicznych
Pobierz
Prezentacja: A. Kaźmierczak-Bałata PL
Badanie morfologii, właściwości cieplnych i elektronowych cienkich warstw tlenkowych
Pobierz
Presentation: A. Kazmierczak-Balata EN
Investigation of morphology, thermal and electron properties of oxide thin films
Pobierz

16.03.2021 - POB3 Poznaj Firmę / Meet the Compan

Harmonogram Pobierz

9.03.2021 - POB3 Poznaj Projekt / Meet the Project

Harmonogram Pobierz

4.03.2021 - POB3 Poznaj Oficera Projektu / Meet the Project Officer

Harmonogram Pobierz

2.03.2021 - POB3 Poznaj Edytora / Meet the editor

Harmonogram Pobierz

23.02.2021 - POB3 Drugie Spotkanie Naukowe / Second Scientific Meeting

Harmonogram Pobierz
Prezentacja: K. Gerlic PL
Wpływ tkaniny technicznej stosowanej w zadaszeniach membranowych na akustykę obiektu
Pobierz
Prezentacja: K. Gerlic EN
Impact of technical textile on the facility acoustics with membrane roof
Pobierz
Prezentacja: M. Górski PL
Innowacyjne materiały do jednoczesnego wzmacniania i monitorowania konstrukcji
Pobierz
Prezentacja: M. Górski EN
Innovative materials for the simultaneous strengthening and monitoring of structures
Pobierz
Prezentacja: P. Bętkowski PL
Łączenie betonów o zróżnicowanej odkształcalności w celu poprawy odporności obiektów mostowych poddanych wstrząsom i deformacją terenu
Pobierz
Prezentacja: P. Bętkowski EN
Joining concrete with different deformation properties in order to improve the resistance of bridge objects subjected to shocks and area deformation
Pobierz
Prezentacja: P. Łaziński PL
Wpływ kruszyw na odkształcalność betonu w budowie mostów
Pobierz
Prezentacja: P. Łaziński EN
Influence of aggregates on concrete deformability in bridge construction
Pobierz
Prezentacja: S. Pradelok PL
Funkcjonalizacja strukturalno-przestrzenna biodegradowalnych kompozytów na bazie lignocelulozy z drewna do zastosowań w budownictwie
Pobierz
Prezentacja: S. Pradelok EN
Structural and spatial functionalization of biodegradable wood lignocellulose composites for use in construction
Pobierz
Prezentacja: J. Hulimka PL
Kleje metakrylowe jako alternatywa dla połączeń spawanych w konstrukcjach stalowych
Pobierz
Prezentacja: J. Hulimka EN
Methacrylate adhesives as an alternative to welded joints in steel structures
Pobierz

18.02.2021 - POB3 Poznaj Oficera Projektu / Meet the Project Officer

Harmonogram Pobierz

16.02.2021 - POB3 Poznaj Firmę / Meet the Company

Harmonogram ... Pobierz

9.02.2021 - POB3 Poznaj Projekt / Meet the Project

Harmonogram Pobierz

2.02.2021 Poznaj Edytora / Meet the editor

Harmonogram Pobierz

26.01.2021 Pierwsze Spotkanie Naukowe POB3 / Meet the POB3 Project Officer

Harmonogram Pobierz
Prezentacja: M. Nowak PL
Materiały organiczne, nieorganiczne i nanostruktury węglowe do zastosowań w elektronice
Pobierz
Prezentacja: M. Nowak EN
Organic and inorganic materials and carbon nanostructures for applications in electronics
Pobierz
Prezentacja: M. Farooq EN
Fabrication and characterization of cellulose and silver nanowires based electroconductive composite paper
Pobierz
Prezentacja: S. Drewniak PL
Materiały węglowe jako warstwy sensorowe w detekcji wybranych gazów
Pobierz
Prezentacja: S. Drewniak EN
Carbon materials as sensor’s layers in detection of selected gases
Pobierz
Prezentacja: A. Brzęczek Szafran EN
Bio-derived Ionic liquids for applications in energy conversion and storage
Pobierz
Prezentacja: J. Adamiec PL
Spawanie i napawanie nowoczesnych stopów metali lekkich stosowanych w przemyśle lotniczym
Pobierz
Prezentacja: J. Adamiec EN
Welding and surfacing of modern light metal alloys used in the aviation industry
Pobierz
Prezentacja: M. Hrycza PL
Zaawansowane technologie kształtowania wytłoczek z żarowytrzymałych i żaroodpornych nadstopów niklu
Pobierz
Prezentacja: M. Hrycza EN
Advanced technologies of forming drawpieces of heat-resistant and creep-resistant nickel superalloys
Pobierz
Prezentacja: M. Jabłońska PL
Nowe stale o kontrolowanej strukturze i zwiększonej plastyczności przeznaczone dla przemysłu motoryzacyjnego - mechanizmy strukturalne i możliwości ich projektowania.
Pobierz
Prezentacja: M. Kozioł PL
Ultralekkie i wysoko odporne materiały w konstrukcjach motoryzacyjnych i lotniczych.
Pobierz

3.11.2020

Harmonogram Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie