A A+ A++

Przetwarzanie i analiza obrazów satelitarnych i astronomicznych

Podobszar POB2: Obraz Cyfrowy

 

Rekonstrukcja nadrozdzielcza obrazów satelitarnych

Celem badań jest opracowanie algorytmów pozwalających na wypracowywanie obrazów o wysokiej rozdzielczości przestrzennej z jednego lub wielu obrazów niskiej rozdzielczości przedstawiających analizowaną scenę. Akwizycja obrazów o niskiej rozdzielczości jest w praktyce tańsza lub w ogóle możliwa, na przykład w obrazowaniu satelitarnym. Rekonstrukcja nadrozdzielcza może być jednym z kroków przetwarzania wstępnego w systemach teledetekcji, dzięki któremu jakość wyników otrzymywanych w kolejnych etapach analizy, takich jak w detekcji obiektów czy segmentacji obszarów spójnych w obrazie, może istotnie wzrosnąć. Opracowywane algorytmy rekonstrukcji nadrozdzielczej mogą z powodzeniem znaleźć zastosowanie nie tylko w obrazowaniu satelitarnym, ale też w poprawie jakości obrazów barwnych i sekwencji wideo. 

 

Osoby do kontaktu (email: imie.nazwisko@polsl.pl):

  • Dr hab. inż. Michał Kawulok, Prof. PŚ (RAU) ORCID
  • Dr inż. Daniel Kostrzewa (RAU) ORCID
  • Dr inż. Jakub Nalepa (RAU) ORCID
  • Mgr inż. Tomasz Tarasiewicz (RAU) ORCID
  • Mgr inż. Diana Tyrna  (RAU) ORCID
  • Mgr inż. Paweł Benecki (RAU) ORCID

 

Analiza obrazów astronomicznych, obserwacje naziemne i kosmiczne

Techniki akwizycji danych obrazowych są w astronomii szczególnie istotne z tego względu, że są często jedynym sposobem poznania właściwości obserwowanego obiektu. Algorytmy opracowywane w ramach OC obejmują techniki poprawy jakości obrazów poprzez ich cyfrową korekcję, optymalizację parametrów ekspozycji w fotometrii astronomicznej oraz techniki analizy tego rodzaju danych obrazowych, zarówno z wykorzystaniem klasycznych metod wizji komputerowej, jak i algorytmów opartych na uczeniu maszynowym. 

 

Osoby do kontaktu (email: imie.nazwisko@polsl.pl):

  • Dr hab. inż. Adam Popowicz, Prof. PŚ (ORCID)
  • Dr inż. Krzysztof Bernacki 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie