A A+ A++

Redukcja szumów w danych obrazowych i w sekwencjach wideo oraz ocena jakości obrazów cyfrowych

Podobszar POB2: Obraz Cyfrowy

 

Redukcja szumów w danych obrazowych i w sekwencjach wideo oraz ocena jakości obrazów cyfrowych

Istotnym krokiem przetwarzania wstępnego w algorytmach analizy obrazów cyfrowych jest poprawa jakości danych wejściowych, obejmująca redukcję szumów o różnych charakterystykach – jakość obrazów bezpośrednio wpływa na wyniki otrzymywane w dalszych etapach przetwarzania. Rozwijane algorytmy obejmują klasyczne techniki filtracji i przetwarzania obrazów oraz metody uczenia głębokiego. Prace skupiają się również na wszechstronnej ocenie wpływu szumów i ich eliminacji na algorytmy analizy obrazów cyfrowych i sekwencji wideo, a także na ocenie jakości obrazów oraz sekwencji wideo czy kwantyzacji barwy w obrazach cyfrowych. 

 

Osoby do kontaktu (email: imie.nazwisko@polsl.pl):

  • Prof. dr hab. Bogdan Smołka (ORCID)
  • Dr hab. inż. Henryk Palus, Prof. PŚ (ORCID)
  • Dr hab. inż. Marek Szczepański (ORCID)
  • Dr inż. Mariusz Frąckiewicz 
  • Dr inż. Damian Kusnik 
  • Dr inż. Krystian Radlak 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie