A A+ A++

Synteza i generacja pól losowych

Podobszar POB2: Dźwięk i Wibracje

Synteza i generacja pól losowych

Kolejnym tematem jest opracowanie bazy algorytmicznej dla systemów tworzących w ogólności lokalne i rozproszone w przestrzeni, przedziałami stacjonarne pola losowe, w środowisku liniowym i nieliniowym. W szczególności takie pola mogą mieć naturę akustyczną, gdy są wytwarzane przez głośniki lub drgające struktury sprężyste. Tak otrzymane pola akustyczne są również analogiem pól elektromagnetycznych i stanowią dla nich wygodne i bezpieczne środowisko symulacyjne. Opracowywane algorytmy są połączeniem algorytmów sterowania adaptacyjnego z metodami syntezy i generacji sygnałów wielosinusoidalnych. Tematyka prowadzonych badań obejmuje technikę pomiarową, teorię sygnałów, identyfikację procesów oraz sterowanie adaptacyjne. W ramach techniki pomiarowej prowadzone są prace nad algorytmami korekcji dynamicznej liniowych i nieliniowych układów akwizycji danych. Prace z zakresu teorii sygnałów obejmują właściwości sygnałów wielosinusoidalnych poddanych nieliniowym transformacjom dynamicznym. W zakresie identyfikacji procesów prowadzone są prace nad analizą i modyfikacjami algorytmów bazujących na idei algorytmu LMS oraz idei algorytmu poszukiwań losowych. Rozpatrywane są problemy identyfikacji modeli liniowych i nieliniowych. W ramach prac nad sterowaniem adaptacyjnym prowadzone są prace nad różnymi strukturami układu aktywnego tłumienia hałasu. W badaniach rozpatrywane są metody przyspieszające szybkość zbieżności algorytmów adaptacji oraz niestandardowe metody ich inicjalizacji. Szczególna uwaga przywiązywana jest do metod parametryzacji adaptacyjnych układów sterowania oraz wynikającego z nich tłumienia hałasu po zakończeniu wstępnej fazy adaptacji.

 

Osoby do kontaktu (email: imie.nazwisko@polsl.pl):

  • prof. dr hab. inż. Jarosław Figwer (ORCID)

  • dr inż. Teresa Główka

  • dr inż. Małgorzata I. Michalczyk (ORCID)

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie