A A+ A++

Informatyka muzyczna

Podobszar POB2: Dźwięk i wibracje

Informatyka muzyczna

Rozpatrywane są zagadnienia informatyki muzycznej, związanej z automatyczną ekstrakcją danych z utworów muzycznych (ang. Music Information Retrieval, MIR). Istotą jednego z wątków badań jest zaproponowanie oryginalnych form opisu treści utworów muzycznych (sygnatura muzyczna, trajektoria kwintowa), które są związane z teoretycznymi podstawami muzyki. Na podstawie kształtu sygnatury muzycznej oraz trajektorii kwintowej można w stosunkowo prosty sposób pozyskiwać informację na temat utworów muzycznych. Możliwe jest także określenie tonacji utworu na podstawie kształtu sygnatury muzycznej. W zakresie automatycznej klasyfikacji utworów muzycznych rozwijane są metody parametryzacji trajektorii kwintowej, która pozwala na ilościowy opis zmienności sygnatury muzycznej w czasie. Kształt trajektorii kwintowej zorientowany na płaszczyźnie koła kwintowego pozwala na wyciąganie szeregu wniosków na temat zmienności harmonicznej utworu oraz jego stylu.

Celem innego wątku prowadzonych badań jest wykorzystanie i opracowanie nowych metod uczenia nadzorowanego, w tym uczenia głębokiego (głębokich sieci konwolucyjnych, sieci rekurencyjnych itp.) do ekstrakcji informacji z utworów muzycznych. Metody te są stosowane w szczególności do: klasyfikacji utworów ze względu na gatunek muzyczny, identyfikacji instrumentów muzycznych, a także do ekstrakcji informacji na temat struktury utworu muzycznego, detekcji głosu ludzkiego w sygnale dźwiękowym i wykrywaniu metrum utworu. Opracowywane metody mogą być wykorzystane w celu poprawy jakości systemów klasyfikacyjnych i rekomendacyjnych oraz do automatycznego opisywania utworów muzycznych.

 

Osoby do kontaktu (email: imie.nazwisko@polsl.pl):

  • Prof. dr hab. inż. Dariusz Kania (ORCID)
  • Dr inż. Daniel Kostrzewa (ORCID

  • Dr inż. Robert Brzeski (ORCID)

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie