A A+ A++

Metody wykorzystujące ultradźwięki

Podobszar POB2: Dźwięk i Wibracje

Metody wykorzystujące ultradźwięki

Badania mają na celu zastosowane cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz sieci neuronowych do analizy sygnałów emisji akustycznej generowanych w wybranych procesach deformacyjnych (wyładowania niezupełne, procesy deformacyjne w metalowych zbiornikach ciśnieniowych i rurociągach).

 

Osoby do kontaktu (email: imie.nazwisko@polsl.pl):

  • dr hab. inż. Franciszek Witos (ORCID)

  • dr hab. inż. Zbigniew Opilski (ORCID)

  • dr inż. Aneta Olszewska (ORCID)

  • mgr inż. Maciej Setkiewicz (ORCID

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie