A A+ A++
Strategia HRS4R Politechniki Śląskiej

Strategia HRS4R Politechniki Śląskiej

Strategia kadrowa dla naukowców Politechniki Śląskiej – Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) uwzględniająca Europejską Kartę Naukowca oraz Kodeks Postepowania przy rekrutacji pracowników naukowych powstała po raz pierwszy w 2016 r. Bazę do jej stworzenia stanowiły wyniki prac zespołu powołanego przez rektora w ramach projektu strategicznego "Uzyskanie wyróżnienia HR Excellence in Research", a także rezultaty ankiety przeprowadzonej wśród pracowników Politechniki Śląskiej prowadzących działalność badawczą, pod kątem zgodności procedur i funkcjonowania Uczelni z zadami Karty i Kodeksu.

Strategia HRS4R oraz analiza wewnętrzna i plan działań na lata 2016-2020

Zmodyfikowany plan działań 2019-2021

W lutym 2019 r. Politechnika Śląska złożyła raport do Komisji Europejskiej podsumowujący realizację Strategii. W kwietniu 2019 r. Uczelnia otrzymała ocenę zwrotną bez żadnych uwag i jednocześnie utrzymała wyróżnienie HR Excellence in Research. Kolejną ocenę Komisji Europejskiej zaplanowano na kwiecień 2022 r.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie