A A+ A++
Cel i korzyści wyróżnia HR Excellence in Research

Cel i korzyści wyróżnienia HR Excellence in Research

Politechnika Śląska uzyskała wyróżnienie HR Excellence in Research dzięki wdrażaniu i deklaracji dalszego doskonalenia swojej polityki kadrowej dot. pracowników naukowych, w oparciu o Europejską Kartę Naukowca oraz Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Dokumenty te zostały wydane w 2005 r. jako zalecenie Komisji Europejskiej adresowane do naukowców, pracodawców oraz podmiotów finansujących badania, działających w sektorze publicznym i prywatnym w krajach członkowskich UE.

Głównymi celami wprowadzenia zapisów Karty i Kodeksu jest wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności nauki poprzez tworzenie atmosfery sprzyjającej pracy badawczej oraz zapewnienie naukowcom stabilnych warunków pracy na każdym etapie ścieżki zawodowej, przyjaznego i etycznego środowiska pracy.

Dzięki posiadanemu Wyróżnieniu Uczelnia dąży do:

  • ciągłego zwiększanie atrakcyjności warunków pracy i rozwoju karier naukowców,
  • doskonalenia procesów rekrutacji naukowców, opartych o zasady otwartości, transparentności oraz merytorycznych kryteriach.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie