A A+ A++
HR Excellence in Research

Znaczenie wyróżnienia HR Excellence in Research

W styczniu 2017, jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce, Politechnika Śląska otrzymała przyznawane przez Komisję Europejską wyróżnienie (dawniej logo) HR Excellence in Research. Tym samym dołączyła do grona najlepszych uniwersytetów, które podjęły stosowne działania na rzecz zwiększenia atrakcyjności warunków pracy i karier naukowców. Wyróżnienie zostało przyznane w ramach opracowania przez Uczelnię strategicznego planu kadrowego - Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R.

Komisja Europejska promuje instytucje, które uzyskały wyróżnienie, wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze możliwości prowadzenia działalności badawczej i rozwoju.

Inicjatorem i koordynatorem procesu starania się o wyróżnienie było Centrum Zarządzania Projektami Politechniki Śląskiej. Proces aplikacji o HR Excellence in Research odbył się dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu osób z całej Uczelni, w tym zespołu projektu strategicznego, powołanego wiosną 2016 roku.

Należy podkreślić, że podstawą realizacji projektu strategicznego był wkład pracy ze strony licznej grupy pracowników naukowych, którzy wypełnili przygotowaną ankietę. Wyniki pozyskane dzięki analizie kwestionariuszy stanowiły bazę do opracowania diagnozy stanu aktualnego oraz koniecznych działań w zakresie poprawy warunków prowadzenia badań naukowych i rekrutacji pracowników w Politechnice Śląskiej – tzw. Strategię HR dla Naukowców tzw. HRS4R. Stało się to podstawą pozytywnej oceny dokonanej przez Komisję Europejską.

Od 2017 r. monitoring wdrażanej Strategii HRS4R prowadzi Biuro Rozwoju, które w 2019 r. przygotowało oceniony pozytywnie szczegółowy raport dla Komisji Europejskiej (interim assesment) obejmujący opis zrealizowanych działań. Raport został poprzedzony cyklem wywiadów w formie grup focusowych z doktorantami i pracownikami prowadzącymi działalność badawczą będących na różnym etapie rozwoju kariery. Dzięki uzyskanym wynikom przygotowano zaktualizowaną Strategię HR dla Naukowców.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie