A A+ A++
HR Excellence in Research

Wyróżnienie HR Excellence in Research

W styczniu 2017 roku, jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce, Politechnika Śląska otrzymała przyznawane przez Komisję Europejską wyróżnienie (dawniej logo) HR Excellence in Research. Tym samym dołączyła do grona najlepszych uniwersytetów, które podjęły stosowne działania na rzecz zwiększenia atrakcyjności warunków pracy i rozwoju karier naukowców. Wyróżnienie zostało przyznane w ramach opracowania przez Uczelnię Planu Działań w ramach Europejskiej Strategii kadrowej dla pracowników naukowych kadrowego - Human Resources Strategy for Researchers - HRS4R.

HR Excellence in Research Award to wyróżnienie przyznawane przez Komisję Europejską instytucjom, które dostosowują swoją politykę kadrową do zasad określonych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Wyróżnienie promuje wśród międzynarodowych organizacji i badaczy podmioty zapewniające naukowcom najlepsze możliwości prowadzenia działalności naukowej i rozwoju, czyniąc karierę naukową bardziej atrakcyjną i transparentną.

Uzyskanie, a później utrzymanie wyróżnienia wiąże się z rygorystycznym procesem, w ramach którego instytucje muszą przedłożyć plan działania oparty na samoocenie, który jest zgodny z 40 zasadami Karty i Kodeksu, a także prowadzić okresowe przeglądy w celu zapewnienia ciągłej zgodności i doskonalenie.

Posiadanie wyróżnienia HR Excellence in Research akcentuje zaangażowanie Politechniki Śląskiej w odpowiedzialną i przejrzystą rekrutację i rozwój naukowców, co zwiększa potencjał przyciągnięcia i utrzymania utalentowanych naukowców.

Inicjatorem i koordynatorem procesu starania się o wyróżnienie było Centrum Zarządzania Projektami Politechniki Śląskiej. Proces aplikacji o HR Excellence in Research odbył się dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu osób z całej Uczelni, w tym zespołu projektu strategicznego, powołanego wiosną 2016 roku, a także licznej grupy pracowników naukowych, których zaangażowanie było podstawą opracowania diagnozy stanu aktualnego oraz doskonalenia działań w zakresie poprawy warunków prowadzenia działalności badawczej i rekrutacji pracowników naukowych, czyli opracowania tzw. Strategii kadrowej dla pracowników naukowych. 

Więcej informacji na temat wdrażania zasad Europejskiej Karty i Kodeksu na Politechnice Śląskiej można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej - HRS4R.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie