A A+ A++
OTM-R

OTM-R na Politechnice Śląskiej

OTM-R oznacza otwartą, przejrzystą i merytoryczną rekrutację naukowców (Open, Transparent and Merit based Recruitment). Pakiet OTM-R to zestaw gotowych narzędzi do wdrażania w uczelniach oraz instytucjach naukowo-badawczych w celu zapewnienia otwartej, przejrzystej rekrutacji opartej na kwalifikacjach kandydata.

OTM-R to jeden z kluczowych aspektów zapewniających dostępność i otwartość rynku pracy dla naukowców w Unii Europejskiej.

Pakiet OTM-R zawiera:

  • analizę korzyści płynących z otwartej, przejrzystej rekrutacji opartej o kwalifikacje kandydata,
  • zasady i wytyczne organizacji procesu OTM-R,
  • listę kontrolną dla instytucji,
  • wskazówki jak ulepszać proces rekrutacji,
  • przykłady dobrych praktyk.

Wdrożenie zasad OTM-R może mieć znaczący wpływy na zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej w obszarze badań naukowych, jak również zwiększenie efektywności całego systemu zatrudniania naukowców.

Treść dokumentu OTM-R w języku angielskim.

OTM-R na Politechnice Śląskiej

Zarządzenie w sprawie polityki zatrudniania na Politechnice Śląskiej oraz trybu i dokumentacji związanych z zatrudnianiem nauczycieli akademickich.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie