A A+ A++
Najważniejsze zrealizowane zadania

Inicjatywy związane ze Strategią kadrową dla naukowców


 

Od 2017 roku, w obszarze realizacji Strategii kadrowej dla pracowników naukowych, zrealizowano następujące zadania:

2018

Opracowanie i udostępnienie centralnych baz danych w języku polskim i angielskim obejmujących:

  • bazę ekspertów,
  • bazę aparatury badawczej,
  • bazę technologii Politechniki Śląskiej, 
  • bazę patentów,
  • bazę laboratoriów.

 
  

2024

Wprowadzenie nowego programu projakościowego w ramach programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza:

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie