A A+ A++

Informacje o kierunku: Inżynieria Lotnicza i Kosmiczna

Obecnie przemysł lotniczy jest prężnie rozwijającą się dziedziną gospodarki, zarówno w skali całego kraju jak i na terenie województwa śląskiego. Szybko rozwijające się międzynarodowy port lotniczy w Katowicach-Pyrzowicach, który jest siedzibą wielu przedsiębiorstw lotniczych takich jak Linetech SA czy LS Technics Sp. z o.o., jak również Bielski Park Technologiczny w Bielsku Białej wymagają stałego dopływu absolwentów z kierunków lotniczych. 

Dotychczasowe kształcenie na studiach inżynierskich związane z lotnictwem odbywa się jedynie na specjalnościach kierunku transport i pozwala na kształcenie specjalistów wyłącznie w ściśle wybranych dziedzinach. Jednakże ciągły rozwój transportu lotniczego np. poprzez rozbudowę sieci pomniejszych lotnisk – w tym lotniska w Gliwicach (Trynek) czy Katowicach (Muchowiec) wraz z firmami niezbędnym do obsługi statków powietrznych (np. AIRCOM SA) wymaga specjalistów nie tylko ze ściśle wybranej specjalności ale przygotowanych całościowo do pracy w szeroko pojętej branży lotniczej. 

Ponadto na terenie metropolii śląskiej, która jest silnie uprzemysłowiona i posiada wiele ośrodków akademickich potrzebni są specjaliści – inżynierowie związani z projektowaniem (tworzeniem prototypów) czy modernizacją elementów budowy statków powietrznych. Dotyczy to zarówno specjalistów z dziedziny projektowania wspomaganego komputerowego (CAD), komputerowego wspomagania wytwarzania (CAM) jak również inżynierów wykonujących fizyczne elementy (np. tworzenie prototypowych modeli z drewna lub tworzyw sztucznych wykorzystywanych do badań aerodynamicznych). W ośrodkach badawczych i badawczo-naukowych znajdujących się na terenie Śląska są realizowane międzynarodowe projekty gdzie niezbędna jest kadra inżynierska do ich realizacji i ukończenia. Projekty te, nie koncentrują się na jednej wąskiej specjalności ale wymagają globalnego podejścia do zagadnień lotniczych. Dotyczą one zarówno badań eksploatacyjnych statków powietrznych np. inspekcji bezinwazyjnej trudno dostępnych miejsc (badania NDT), jak również mobilnych serwisów do obsługi sprzętu lotniczego (np. na lotniskach sportowych województwa śląskiego (Góra Żar, Częstochowa – Rudniki, Rybnik – Gotartowice, Bielsko-Biała – Kaniów oraz Aleksandrowice) czy laboratoriów badawczych stopów metali a kończąc na projektach związanych z pracą komputerową np. skanowanie i druk 3D. Tematyka tych prac ukazuje jak rozległa jest dziedzina lotnictwa i w jak wielu przedsiębiorstwach potrzebni są specjaliści związani z tym kierunkiem.

Ponadto należy uwzględnić, że znacznie wzrosło zainteresowanie Bezzałogowymi Statkami Powietrznymi np. policyjne patrole autostrad, monitorowanie torowisk, jak również amatorskie robienie fotografii i dlatego konieczna jest konserwacja i odpowiednia obsługa tego typu sprzętu. Potwierdzeniem tego jest cykliczna organizacja konferencji i sympozjów poświęconych tego typu zagadnieniom jak – Śląskie dni lotnictwa i dronów – organizowane przez Śląski Klaster Lotniczy.

Wobec powyższego oferowany kierunek studiów uzupełnia lukę rynkową w osobach specjalistów inżynierów, ze znajomością projektowania, materiałoznawstwa, budowy i eksploatacji statków powietrznych jak również logistyki transportu lotniczego. Prowadzenie tego typu studiów w Politechnice Śląskiej jest celowe i zasadne ze względu na jej tożsamość uniwersytetu technologicznego, w którym kształceni są studenci posiadający wysokospecjalizowaną wiedzę i umiejętności.

Na kierunku “Inżynieria Lotnicza i Kosmiczna” realizowane będą cztery ścieżki dyplomowania:

  1. Projektowanie statków powietrznych
  2. Eksploatacja i konstrukcje silników lotniczych
  3. Materiałoznawstwo lotnicze
  4. Logistyka lotnicza

 

Kierunek “Inżynieria Lotnicza i Kosmiczna” profil ogólnoakademicki będzie realizowany na następujących wydziałach Politechniki Śląskiej:

  1. Transportu i Inżynierii Lotniczej,
  2. Mechanicznym Technologicznym,
  3. Inżynierii Materiałowej,
  4. Automatyki, Elektroniki i Informatyki,
  5. Inżynierii Środowiska i Energetyki,
  6. Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktycznym.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie