A A+ A++

Obserwatorium w obszarze technologicznym Produkcja i Przetwarzanie Materiałów

Celem działania Obserwatorium jest bieżące monitorowanie rozwoju technologii stosowanych w sektorach gospodarki województwa śląskiego, związanych z produkcją i przetwarzaniem materiałów: metalicznych, polimerowych, ceramicznych oraz kompozytowych.  Działania Obserwatoriów są realizowane w konsorcjum z Instytutem Metali Nieżelaznych (Sieć Badawcza Łukasiewicz _ IMN). W okresie 2017-2019 działania obserwatorium były realizowane w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania (SO RIS w PPO)” nr WND-RPSL.01.03.00-24-06A2/16-005

Informacja o projekcie SO RIS w PPO

W ramach zaplanowanych analiz w 2019 roku zrealizowano następujące ekspertyzy, finansowane z Projektu SO RIS w PPO:

Publikacja prezentująca ofertę Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz możliwości współpracy w ramach specjalizacji regionalnych: Nauka dla Biznesu. Śląski potencjał.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie