A A+ A++


Dr hab. inż. Adam Długosz prof. PŚ

ADlugosz

Afiliacja:
Katedra Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej – RMT4
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Politechnika Śląska
ul. Konarskiego 18a, PL – 44-100 Gliwice, Polska

Dziedzina naukowa

Nauki Inżynieryjno-Techniczne

 
Dyscyplina naukowa

Inżynieria Mechaniczna

 
Priorytetowy Obszar Badawczy Politechniki Śląskiej

POB2 – Sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych

 
Działalność naukowa
 • stopień doktora nauk technicznych w zakresie mechaniki (2001)
 • stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie mechanika (2014)
 
Zainteresowania badawcze
 • optymalizacja wielokryterialna
 • metaheurystyczne metody optymalizacji
 • modelowanie numeryczne zagadnień sprzężonych
 • zastosowanie systemów CAE w zadaniach identyfikacji i optymalizacji

 

Wybrane publikacje:
 • Długosz Adam, Schlieter Tomasz, A new multi-criteria global optimization method based on differential evolution and elements of game theory ,  W: Artificial intelligence and data processing. The monograph presenting the achievements of the Silesian University of Technology research staff / Kasprowski Paweł (red.), 2022, Politechnika Śląska, s.242-250, ISBN 978-83-7880-859-6
 • Multiobjective optimiaztion of microstructure parameters in a thermoelastic porous material by means of differential evolution and elements of game theory. Długosz A., Schlieter T., Computer Methods in Materials Science22(3), 89-96, 2022. https://doi.org/10.7494/cmms.2022.3.0784
 • Długosz A., Pokorska I., Glinicki M.A., Jaskulski R., Evolutionary identification method for determining thermophysical parameters of hardening concrete, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 21;35(2021):553–564. https://doi.org/10.1007/s43452-020-00154-7
 • Beluch W., Długosz A., Multiobjective global optimization of mechanical systems with cracks, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2020;58(2):553–564. https://doi.org/10.15632/jtam-pl/119092
 • Długosz A., Schlieter T., Evolutionary identification of microstructure parameters in the thermoelastic porous material, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2020;58(2):373–384. https://doi.org/10.15632/jtam-pl/116802
 • Burczynski, T., Kuś, W., Beluch, W., Długosz, A., Poteralski, A., Szczepanik, M., Intelligent Computing in Optimal Design , Solid Mechanics and Its Applications, Series Volume 261, Springer International Publishing 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-34161-9
 • Długosz, A.; Jarosz, P.; Schlieter, T. Optimal Design of Electrothermal Microactuators for Many Criteria by Means of an Immune Game Theory Multiobjective Algorithm, Applied Sciences 2019, 9, 4654, https://doi.org/10.3390/app9214654
 • Długosz A., Klimek W., The Optimal Design of UAV Wing Structure, Computer Methods in Mechanics (CMM2017), American Institute of Physics Conf. Proc. 1922, 120009-1–120009-8; Published by AIP Publishing, 2018.
 • Długosz A., Schlieter T., Multiobjective Optimization of 3D Porous Thermoelastic Structures, Computer Methods in Mechanics (CMM2017), American Institute of Physics Conf. Proc. 1922, 030007-1–030007-8; Published by AIP Publishing, 2018.
 • Długosz A., Pokorska I., Glinicki M.A., Jaskulski R. Identification of thermal properties of hardening concrete by means of evolutionary algorithms Computer Assisted Methods in Engineering and Science, Vol. 24, pp. 101–111, 2017.
 • Długosz A., Klimek W.,  Multi-objective optimization of the UAV wing by means of evolutionary computations Mechanika 2016, Volume 22(6), pp. 530-536
 • Beluch W., Długosz A.,   Multiobjective and multiscale optimization of composite materials by means of evolutionary computations Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 52(2), pp. 397-409, 2016.
 • Długosz A. Jarosz P. Multiobjective optimization of electrothermal microactuators by means of Immune Game Theory Multiobjective Algorithm. Advances in mechanics: theoretical, computational and interdisciplinary issues. Proceedings of the 3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM). Chapter 29, pp. 141-146, CRC Press/Balkema, 2016.
 • Długosz A., Optimization in multiscale thermoelastic problems Computer Methods in Materials Science, vol.14, No.1, pp. 86-93, 2014.
 • Długosz A. Burczyński T., Intelligent computing in optimization of coupled problems Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering V Pages: 387-398, pp. 86-93, 2013.
 • Długosz A., Burczyński T., Identification in multiscale thermoelastic problems, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, vol.20, No. 4, pp. 325-336, 2013 .
 • Długosz A. Optymalizacja wielokryterialna w zagadnieniach pól sprzężonych, Monografia (497), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 141 stron, 2013.
 • Burczyński T., Długosz A., Multiobjective shape optimization of selected coupled problems by means of evolutionary algorithms, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, Volume 60, Issue 2, pp. 215-222, 2012.
 • Długosz A., Multiobjective Evolutionary Optimization of MEMS Structures, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences 2010, Volume 17, No. 1, pp. 41-50, 2010.
 • Białecki R., Burczyński T.; Długosz A., Kuś W., Ostrowski Z., Evolutionary shape optimization of thermoelastic bodies exchanging heat by convection and radiation, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Volume 194, Issue 17, pp. 1839-1859, 2005.
 • Długosz A., Evolutionary computation in thermoelastic problems, IUTAM Symposium on Evolutionary Methods in Mechanics, Volume 117, pp. 69-80, 2004.
 • Burczyński T., Długosz A., Evolutionary optimization in thermoelastic problems using the boundary element method, Computational Mechanics Volume 28, Issue 3-4, pp. 317-324, 2002.
 
Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych:
 • Członek ISSMO (International Society of Structural and Multidisciplinary Optimization)od roku 2010.
 • Członek PTMTS (Polskie Towarzystwo Mechaniki  Teoretycznej i Stosowanej) od roku 2015.
 • Członek PTMKM (Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki) od roku 2002.

Promotor prac doktorskich:
 • Tomasz Schlieter, Optimal Design of Mechanical Systems for Multiple Criteria by Means Of Soft Computing Methods, (2022)
 
Projekty i granty
 • Projekt badawczy MNiSW nr N N519 313835 „Wielodyscyplinarna i wielokryterialna optymalizacja systemów technicznych: metodologia i aplikacje komputerowe”, 2008-2011, (kierownik).
 • Projekt Sonderforschungsbereich nr 639, finansowany przez Deutsche Forschungsgemeinschaft, zadanie: “Development of optimization algorithms of function-integrating components HGTT”, 2012, (wykonawca).
 • Projekt badawczo-rozwojowy NCBiR nr 0133/R/T00/2010/12 “Inteligentny system monitorowania i kontroli dostępu do obszarów chronionych lotniska”, 2010-2013, (wykonawca).
 • Projekt badawczo-rozwojowy NCBIR nr N R07 0006 10 “System do optymalizacji procesów i cykli produkcyjnych przetwórstwa metali”, 2011-2013, (wykonawca).
 • Projekt „Interaktywne kształcenie Inżyniera INTEREDU” (zadanie: Wytrzymałość Materiałów) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 2010-2011, (wykonawca).
 • Projekt badawczy MNiSW nr N N519 383836: „Optymalizacja i identyfikacja w zagadnieniach wieloskalowych z użyciem systemów inteligentnych”, 2009-2012, (wykonawca).
 • Projekt badawczy MNiSW nr N N501 216637: „Optymalizacja układów mechanicznych przy zastosowaniu algorytmów rojowych”, 2009-2012, (wykonawca).
 • Projekt badawczy MNiSW nr N N507 448334: „Optymalizacja i identyfikacja kompozytów z zastosowaniem metod inteligencji, obliczeniowej”, 2008-2011, (wykonawca).
 • Projekt badawczy MNiSW nr N N519 2976 33: „Optymalizacja immunologiczna układów fizycznych”, 2007-2010., (wykonawca).
 • Projekt badawczy MNiSW nr 4573/T02/2007/33: „Zastosowanie obliczeń ziarnistych w projektowaniu maszyn”, 2007-2009, (wykonawca).
 • Projekt badawczy MNiSW nr 3T11F 00929: „Zastosowanie gridów obliczeniowych w optymalizacji konstrukcji”, 2005-2008, (wykonawca).
 • Projekt badawczy KBN nr 4T11F00822: „Równoległe i rozproszone obliczenia ewolucyjne w zagadnieniach optymalnego projektowania i identyfikacji”, 2003-2005, (wykonawca).
 • Projekt badawczy MNiSW nr 4T07A 007 29: „Zastosowanie inteligencji obliczeniowej w optymalizacji konstrukcji materiałów”, 2005-2008, (wykonawca).
 • Projekt badawczy KBN nr8T10B04719 „Zastosowanie algorytmów genetycznych do optymalizacji kształtu ciał termosprężystych w obecności promieniowania cieplnego”, 2000-2003, (wykonawca).
 • Projekt badawczy KBN 8T11F003 16: “Komputerowa analiza wrażliwości i optymalizacja ewolucyjna układów z osobliwościami geometrycznymi”, 1999- 2001, (wykonawca).

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie