A A+ A++

Śląska Akademicka Sieć Komputerowa

Śląska Akademicka Sieć Komputerowa (ŚASK) łączy wyższe uczelnie, instytuty naukowo-badawcze, szkoły, jednostki administracji samorządowej, oraz inne przedsiębiorstwa z terenu Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Główne węzły sieci ŚASK zlokalizowane są obecnie w Gliwicach, Katowicach, Sosnowcu, Zabrzu, Rybniku, Bielsku-Białej i Cieszynie.

ŚASK jest członkiem konsorcjum PIONIER - Polski Internet Optyczny. Konsorcjum jest reprezentowane w międzynarodowych organizacjach TERENA i CEENet.

Jednostką wiodącą Sieci ŚASK jest Politechnika Śląska w Gliwicach. Z ramienia Politechniki budową sieci kieruje Centrum Komputerowe. W szkielecie sieci ŚASK wykonanej w technologii DWDM i GBE pracuje zestaw routerów Juniper oraz przełączników Cisco.

Śląska Akademicka Sieć Komputerowa jest najrozleglejszą geograficznie regionalną siecią naukowo-akademicką w kraju.

W sprawach związanych z ŚASK prosimy o kontakt z Dyrektorem Centrum Komputerowego Panem mgr inż. Piotrem Sąsiedzkim

  • Telefon do CK - 32 230-76-86

Pomoc techniczna

Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie