A A+ A++

Informacje ogólne

Zakres usług CK obejmuje przede wszystkim przyłączanie podsieci przez łącza stałe w oparciu o nowoczesną technologię. CK dysponuje najnowocześniejszą infrastrukturą sieciową w największych miastach regionu: w Gliwicach, Katowicach, Zabrzu, Bytomiu, Rybniku, Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Rudzie Śląskiej, Bielsku-Białej, Cieszynie.

Jedną z ważniejszych usług jest również zakładanie kont internetowych z możliwością instalacji na nich własnej strony WWW z własnym adresem. Oprócz tego zajmujemy się również projektowaniem i wykonawstwem sieci komputerowych. Zakładając w CK konto masz pewność, ze Twoje dane będą bezpieczne, a Twój serwis WWW jest dostępny z szybkością nawet do 1Gbps.

Aby założyć konto lub zamówić inną usługę, należy dostarczyć do CK wypełniony formularz (dostępny również w sekretariacie). Wszystkie warunki korzystania z konta i innych usług oraz zobowiązania CK określono w umowie, której podpisanie jest podstawą do korzystania ze wszystkich praw, które z niej wynikają. Wraz z podpisaną umową należy złożyć aktualną kopię dokumentu poświadczającego prowadzenie działalności gospodarczej (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru handlowego). Konta mogą być również zakładane dla osób fizycznych.

1. Konto zakłada się w ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia umowy.

2. Opłaty miesięczne nalicza się od następnego miesiąca po założeniu konta.

3. Zamówienia na łącza stałe i sprzedaż modemów przyjmuje Zespół Eksploatacji i Utrzymania Sieci (tel. 32 230-76-86).

Rezygnacja z umowy następuje pisemnie, w trybie określonym umową.

Pomoc techniczna

Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie