A A+ A++

Zapewniamy naszym studentom możliwość korzystania z różnych form pomocy materialnej.

Wszystkie zasady ubiegania się i otrzymywania świadczeń socjalnych są określone
w Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Śląskiej.

Studenci mogą otrzymywać pomoc w formie następujących świadczeń:

  • stypendium socjalnego
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium rektora
  • stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe, naukowe i artystyczne
  • zapomogi

Studentom naszego Wydziału możemy zapewnić także miejsce w Domu Studenckim.


© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie